Στρώμα καταστροφής ΠΜ ΙΙΑ οικιών αμέσως υπό το επιφανειακόν. Δωμ. θ5, θ3. Όψις από Α.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριο

3200 - 2000 π.Χ. (EL)
Στρώμα καταστροφής ΠΜ ΙΙΑ οικιών αμέσως υπό το επιφανειακόν. Δωμ. θ5, θ3. Όψις από Α. (EL)

Άγνωστος δημιουργός

Στρώμα καταστροφής ΠΜ ΙΙΑ οικιών αμέσως υπό το επιφανειακόν. Δωμ. θ5, θ3. Όψις από Α. (EL)

Αντώνιος Α. Ζώης (EL)

Φωτογραφία (EL)

Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)

Α. Ζώης, Ανασκαφή εις Βασιλικήν Ιεράπετρας, ΠΑΕ 1975, πίν. 290β. Α. Ορλάνδος (επιμ.), Βασιλική Ιεράπετρας, Έργον 1975, 192, εικ.189. (EL)

Ελλάδα,Κρήτη,Νομός Λασιθίου,Ιεράπετρα,Βασιλική Ιεράπετρας (EL)

1975

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.