Τύμβος Αγ. Ιωάννου Παπουλίων, σφονδύλιον και αιχμή βέλους εξ οψιανού.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤύμβος Αγ. Ιωάννου Παπουλίων, σφονδύλιον και αιχμή βέλους εξ οψιανού. (EL)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Τύμβος Αγ. Ιωάννου Παπουλίων, σφονδύλιον και αιχμή βέλους εξ οψιανού. (EL)Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)

Γ. Κορρές, Έρευναι και ανασκαφαί ανά την Πυλίαν, ΠΑΕ 1978, πίν. 196γ. (EL)


1978

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.