Παρεκκλήσιον Παναγίας. Κόσμημα των εσωτερικών παρειών του μεγάλου υπέρ την θύραν εξόδου παραθύρου.

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα ΈργαΠαρεκκλήσιον Παναγίας. Κόσμημα των εσωτερικών παρειών του μεγάλου υπέρ την θύραν εξόδου παραθύρου. (EL)

Άγνωστος δημιουργός

Παρεκκλήσιον Παναγίας. Κόσμημα των εσωτερικών παρειών του μεγάλου υπέρ την θύραν εξόδου παραθύρου. (EL)

Αναστάσιος Κ. Ορλάνδος (EL)
Α.Κ. Ορλάνδου, Η αρχιτεκτονική και αι βυζαντιναί τοιχογραφίαι τη Μονής του Θεολόγου Πάτμου, Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών , τ. 28, (εν Αθήναις 1970), πίν. 59. (EL)

Ελλάδα,Νότιο Αιγαίο,Νομός Δωδεκανήσου,Πάτμος,Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου (EL)

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.