Αγνύθες πήλιναι και τεμάχιον τριποδικού σκεύους με διακόσμησιν στεφάνης φύλλων εξ ενός των δωματίων του ΥΜ III συγκροτήματος εις Κεφάλι Χόνδρου Βιάννου.

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα ΈργαΑγνύθες πήλιναι και τεμάχιον τριποδικού σκεύους με διακόσμησιν στεφάνης φύλλων εξ ενός των δωματίων του ΥΜ III συγκροτήματος εις Κεφάλι Χόνδρου Βιάννου. (EL)

Άγνωστος δημιουργός

Αγνύθες πήλιναι και τεμάχιον τριποδικού σκεύους με διακόσμησιν στεφάνης φύλλων εξ ενός των δωματίων του ΥΜ III συγκροτήματος εις Κεφάλι Χόνδρου Βιάννου. (EL)

Νικόλαος Πλάτων (EL)
Ν. Πλάτων, Ανασκαφή Χόνδρου Βιάννου, ΠΑΕ 1957, πίν.68β. (EL)

Ελλάδα,Κρήτη,Νομός Ηρακλείου,Κεφάλα Χόνδρου Βιάννου (EL)


1957


Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.