Κάλυμμα πυξίδας.
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
CC_BY_NC_NDΚάλυμμα πυξίδας. (EL)
Pyxis lid. (EN)

Άγνωστος δημιουργός

Μ. Παντελίδου Γκόφα, Ανασκαφή Μαραθώνος, ΠΑΕ 1998, πιν.14α. (EL)
"Κάλυμμα" πυξίδας μέσα στον τάφο 36. (EL)
Pyxis lid inside grave 36. (EN)

Μαρία Παντελίδου Γκόφα (EL)
Maria Pantelidou Gofas (EN)


Ελλάδα,Αττική,Μαραθώνας,Τσέπι


Πρωτοελλαδική/Πρωτοκυκλαδική Ι περίοδος
Early Helladic/Early Cycladic I period

1998
Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el

http://hdl.handle.net/20.500.11749/DOI-54639*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.