«Τάφος» ΜΚ παρά τον πεσσόν 6.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1900 - 1600 π.Χ. (EL)
«Τάφος» ΜΚ παρά τον πεσσόν 6. (EL)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

«Τάφος» ΜΚ παρά τον πεσσόν 6. (EL)Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)

Σ. Μαρινάτος, Ανασκαφαί Θήρας III (περίοδος 1969), ΠΑΕ 1969, πίν. 189β. (EL)
Σπυρίδων Μαρινάτος (EL)
Spyridon Marinatos (EN)


1969

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.