δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα ΈργαΑγνύθα (EL)
Loom weight (EN)

Άγνωστος δημιουργός

Πήλινη αγνύς. (EL)
Χ. Μπάρλα, Ανασκαφή Κεφάλου Αμβρακικού, ΠΑΕ 1967, Πίν. 22 α (EL)
Clay loom weight. (EN)

Χαρίκλεια Μπάρλα Πάλλα (EL)

Φωτογραφία (EL)

Ελλάδα,Δυτική Ελλάδα,Νομός Αιτωλοακαρνανίας,Κέφαλος1967
Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el

http://hdl.handle.net/20.500.11749/DOI-64354*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.