Κιβωτιόσχημος τάφος και θεμέλια νεολιθικού κτιρίου.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριο
7000 - 1550 π.Χ. (EL)
Κιβωτιόσχημος τάφος και θεμέλια νεολιθικού κτιρίου. (EL)
Cist grave and neolithic building foundation. (EN)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Δημήτριος Ρ. Θεοχάρης, Ανασκαφαί  εν Σέσκλω, ΠΑΕ 1971, Πίν. 23α- ΕΡΓΟΝ 1971, σ. 26,  εικ. 27. (EL)
Μεσοελλαδικός τάφος 9. (EL)
Middle helladic grave 9. (EN)
Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)


Νεολιθική & Μεσοελλαδική περίοδος (EL)
Neolithic & Middle Helladic period (EN)

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.