Διασωθέν Τμήμα Αρχαίας Ιεράς Οδού

This item is provided by the institution :
Municipality of Haidari   

Repository :
Repository of Municipality of Haidari   

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-SA 3.0

Attribution-ShareAlikeΔιασωθέν Τμήμα Αρχαίας Ιεράς Οδού (EL)

Δήμος Χαϊδαρίου
Δήμος Χαϊδαρίου (EL)

Τα αναλήμματα του δρόμου είναι κατασκευασμένα από κροκαλοπαγείς λίθους μεγάλου μεγέθους ή ασβεστολιθικές πέτρες και εδράζονται στον φυσικό βράχο (κιμηλιά) σε βάθος που κατά τόπους φτάνει τα 1,48 μ. Μπορεί κανείς να διακρίνει τρία οδοστρώματα: Το κατώτερο αποτελείται από τη λειασμένη επιφάνεια του φυσικού βράχου, όπου οι μικρές λακκούβες έχουν γεμιστεί με πατημένο κιμηλόχωμα. To μεσαίο οδόστρωμα αποτελείται από παχύ στρώμα πατημένου κιμηλοχώματος με μικρές πέτρες, ενώ τo ανώτερο είναι λιθόστρωτο πλάτους 0,20 μ. Μεταξύ των τριών οδοστρωμάτων μεσολαβούν λεπτότερα στρώματα από άμμο, εμπλουτισμένη με ψιλό χαλίκι. Το πλάτος του αρχαίου δρόμου ποικίλει κατά μήκος της οδού. Ο ανασκαφέας Ιωάννης Τραυλός περιγράφει τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της Ιεράς Οδού: «Το πλάτος της (...) περιορίζεται εκατέρωθεν διά λίθων επίτηδες τοποθετημένων, οι οποίοι εξείχον κατά τό ήμισυ υπέρ τό έδαφος. Όπου τό έδαφος ήτο μαλακόν αντικατεστάθη δι' επιχώσεως μικρών λίθων και χώματος, επί τής επιφανείας δε τής επιχώσεως ταύτης φαίνεται ότι ετέθησαν πλακοειδείς λίθοι μετρίου μεγέθους, οί όποίοι απετέλεσαν τό έδαφος τής οδού». Σε βραχώδεις πλαγιές, όπως ο λόφος της Ηχούς -λόφος Καψαλώνας, βορειοανατολικές υπώρειες του Ποικίλου όρους δυτικά του Άνω Δάσους Χαϊδαρίου και βόρεια της συνοικίας του Δαφνιού- υπήρχαν λαξεύσεις ή εκβραχισμοί προκειμένου να χαραχθεί η πορεία της οδού, ενώ στις κατηφοριές ο δρόμος υποστηριζόταν από χτιστά αναλημματικά τοιχάρια. Σε αμμώδεις περιοχές, όπως γύρω από τη λίμνη Κουμουνδούρου, το υπόστρωμα αποτελούνταν από μικρές πέτρες και χώμα. (EL)

Δήμος Χαϊδαρίου
Δήμος Χαϊδαρίου (EL)

Image

Χαϊδάρι


2014-05-12


αρχαιολογία


Δήμος Χαϊδαρίου (EL)

Δήμος Χαϊδαρίου
Δήμος Χαϊδαρίου (EL)

Image

image/jpeg

Greek

Δήμος Χαϊδαρίου

http://hdl.handle.net/11725/0002001264
http://services.haidari.evolution-isa.gr/haidari/item/1264*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)