Οδός Στρατάρχου Καραϊσκάκη

This item is provided by the institution :
Municipality of Haidari   

Repository :
Repository of Municipality of Haidari   

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-SA 3.0

Attribution-ShareAlikeΟδός Στρατάρχου Καραϊσκάκη (EL)

Δήμος Χαϊδαρίου
Δήμος Χαϊδαρίου (EL)

Ο ιστορικός πεζόδρομος της οδού Στρατάρχου Καραϊσκάκη, που έχει κηρυχθεί διατηρητέο μνημείο της πόλης. (EL)

Δήμος Χαϊδαρίου
Δήμος Χαϊδαρίου (EL)

Image

Χαϊδάρι


2006


γεωγραφία


Δήμος Χαϊδαρίου (EL)

Δήμος Χαϊδαρίου
Δήμος Χαϊδαρίου (EL)

Image

image/jpeg

Greek

Δήμος Χαϊδαρίου

http://services.haidari.evolution-isa.gr/haidari/item/1598
http://hdl.handle.net/11725/0002001598*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)