Κέντρο Πληροφόρησης Νέων

This item is provided by the institution :
Municipality of Haidari   

Repository :
Repository of Municipality of Haidari   

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-SA 3.0

Attribution-ShareAlikeΚέντρο Πληροφόρησης Νέων (EL)

Δήμος Χαϊδαρίου
Δήμος Χαϊδαρίου (EL)

Το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης, έχοντας κύριο στόχο την ενίσχυση του πληροφοριακού έργου της Βιβλιοθήκης Χαϊδαρίου και τη διεύρυνση των υπηρεσιών της σε θέματα πληροφόρησης και ενημέρωσης προσφέρει στον μαθητή, σπουδαστή, ερευνητή αλλά και σε κάθε δημότη τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο Διαδίκτυο και μέσω αυτού την προσέγγιση πλήθους ελληνικών και διεθνών βάσεων δεδομένων και πληροφοριών. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα χρήσης των προγραμμάτων που είναι εγκατεστημένα σε κάθε ηλεκτρονικό υπολογιστή και του οπτικοακουστικού ηλεκτρονικού υλικού της Βιβλιοθήκης. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να αξιοποιήσουν λειτουργίες όπως εκτυπώσεις στους διαθέσιμους εκτυπωτές, σάρωση εικόνων και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. (EL)

Δήμος Χαϊδαρίου
Δήμος Χαϊδαρίου (EL)

Image

Χαϊδάρι


2015


εκπαίδευση


Δήμος Χαϊδαρίου (EL)

Δήμος Χαϊδαρίου
Δήμος Χαϊδαρίου (EL)

Image

image/jpeg

Greek

Δήμος Χαϊδαρίου

http://services.haidari.evolution-isa.gr/haidari/item/1652
http://hdl.handle.net/11725/0002001652*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)