Νιπτήρας στον Πύργο Παλατάκι

This item is provided by the institution :
Municipality of Haidari   

Repository :
Repository of Municipality of Haidari   

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-SA 3.0

Attribution-ShareAlikeΝιπτήρας στον Πύργο Παλατάκι (EL)

Δήμος Χαϊδαρίου
Δήμος Χαϊδαρίου (EL)

Εναπομείναντας νιπτήρας στον Πύργο Παλατάκι (EL)

Δήμος Χαϊδαρίου
Δήμος Χαϊδαρίου (EL)

Image

Χαϊδάρι


2014-05-12


αρχιτεκτονική


Δήμος Χαϊδαρίου (EL)

Δήμος Χαϊδαρίου
Δήμος Χαϊδαρίου (EL)

Image

image/jpeg

Greek

Δήμος Χαϊδαρίου

http://services.haidari.evolution-isa.gr/haidari/item/1841
http://hdl.handle.net/11725/0002001841*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)