Ιερό της Αφροδίτης

This item is provided by the institution :
Municipality of Haidari   

Repository :
Repository of Municipality of Haidari   

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-SA 3.0

Attribution-ShareAlike
CC_BY_SAΙερό της Αφροδίτης (EL)

Αρχαιολογική Εταιρεία
Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)

Οι σωζόμενοι τοίχοι του ορθογώνιου κτίσματος μπροστά στο ιερό της Αφροδίτης στην Αφαία Σκαραμαγκά (Πρακτικά Αρχαιολογικής Εταιρείας 1937, σελ. 28, εικ. 4). (EL)

Δήμος Χαϊδαρίου
Δήμος Χαϊδαρίου (EL)

Image

Χαϊδάρι


1937


αρχαιολογία


Δήμος Χαϊδαρίου (EL)

Δήμος Χαϊδαρίου
Δήμος Χαϊδαρίου (EL)

Image

image/jpeg

Greek

Δήμος Χαϊδαρίου

http://services.haidari.evolution-isa.gr/haidari/item/1445
http://hdl.handle.net/11725/0002001445*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)