Λογική και αυτοσυνειδησία

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ακαδημία Αθηνών

Αποθετήριο :
Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΚΕΕΦ)

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο


1977 (EL)
Λογική και αυτοσυνειδησία

Πάνου, Σταύρος

Wie bekannt, jedes nicht tautologische affirmative Urteil ist die Identität von Identität und nicht-Identität. Bei Kant heißt das Vermögen zu urteilen Verstand, das Vermögen zu schließen Vernunft. Zu urteilen soll dem kontingenten Subjekt möglich sein seine Fähigkeit Wahres zu erschließen, aber soll begrenzt werden auf den Bereich, in dem seine Schlüsse empirische bestätigungsfähige Urteile zum Resultat haben. Die systematische Analyse der reinen Formen des Denkens zeigt so, daß Philosophiegeschichte und Geschichtsphilosophie für das Selbstbewußtsein konstitutiv sind, denn ohne Reflexion auf die historisch gewordene Begründung der Geltung der logischen Formen werden alle reflexive Begründungen innerhalb des Gedachten tautologisch, wie z.B. die axiomati- sche Definition konsistenter Mengen. Für das Denken kann es kein bestimmtes Anderes vor dessen Bestimmung geben. Für das Subjekt aber, das ein Denkendes und ein Seiendes unter anderem Seienden ist, wird seine Bestimmung durch ein anderes Seiendes zum blinden Schicksal. Die Tat ist was, das das selbstbewußte Seiende charakterisiert. Die Tat als gegenständliche Tätigkeit gefaßt setzt den Unterschied zwischen dem Selbstbewußtsein und den Dingen voraus. Das Selbstbewußtsein ist Voraussetzung der Tat. Ohne Selbstbewußtsein gäbe es keine Tätigkeit, sondern nur blindes Reagieren. Deshalb konstituiert die konsequente Untersuchung zwischen Logik und Selbstbewußtsein ein wesentliches Moment in der Geschichte des Menschen und zeigt, daß die Praxis eine ursprüngliche Voraussetzung des Selbstbewußtseins des Menschen ist.

Επετηρίδα

Λογική
Αυτοσυνειδησία
Συστηματική Φιλοσοφία


1977

Κείμενο/PDF

Γερμανική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.