Η «Ηθική» του Κωνσταντίνου Κούμα και το «Σύστημα της Πρακτικής Φιλοσοφίας» του W. T. Krug

 

This item is provided by the institution :
Academy of Athens

Repository :
Research Centre for Greek Philosophy

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-SA 4.0

Attribution-NonCommercial-ShareAlike
share


1977 (EN)
Η «Ηθική» του Κωνσταντίνου Κούμα και το «Σύστημα της Πρακτικής Φιλοσοφίας» του W. T. Krug

Αργυροπούλου - Λουγγή, Ρ.

K.M. Koumas (1777 – 1836), ein Vertreter der neugriecischen Aufklärung, hat ein vierbändiges Kompendium der Philosophie, sein Σύνταγμα Φιλοσοφίας genanntes Hauptwerk (Wien 1818-20), publiziert. Seine Ethink, die im vierten Band enthalten ist, steht unter dem Einfluß der Philosophie Kants und ist abhängig von W.T. Krugs System der praktischen Philosophie, Teil II: Tugendlehre (1818). Trotz der Bemühungen um eine selbständige Konzeption seines Werkes hat Koumas vieles von Krug übernommen, so den kantischen Terminus des Kategorischen Imperativs und die kantische Unterscheidung zwischen Maxime und Gesetz. Ferner stoßen wir auf die Definition er Ethink als Tugendlehre, Pflichtenlehre und Asketik und die des Gewissens als ursprünglicher Grundlage der Sittlichkeit. Auch Koumas‘ Lehre von der Glückseligkeit und Vollkommenheit ist die, welche man in Krugs Werk findet, wie auch die Charakterisierung des Weltbürgers als Idealtyps menschlicher Tugend in jenem Kopendium steht.

Επετηρίδα

Ιστορία της Φιλοσοφίας
Πρακτική Φιλοσοφία
Ηθική
Κωνσταντίνος Κούμας
W. T. Krug


1977

Text

German
Greek*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)