Παιδικό λατρευτικό άθυρμα (130)

Παιδικό λατρευτικό άθυρμα (130)

This item is provided by the institution :
Academy of Athens   

Repository :
Hellenic Folklore Research Centre, Academy of Athens   

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-SA 4.0

Attribution-NonCommercial-ShareAlike
CC_BY_NC_SAΧελιδόνα
Παιδικό λατρευτικό άθυρμα (130)

Χελιδόνα

Ανήκε στον εκ μητρός προπάππου του δωρητή Κ. Παπαδάκη, ο οποίος ήταν ιερέας (Παπά-Μιχάλης).
Χρησιμοποιούνταν στα "Χελιδονίσματα" (κάλαντα) της 1ης Μαρτίου. Επάνω σε ξύλινο γλυπτό ανθέμιο περιστρέφεται ομοίωμα χελιδόνας με κλεισμένα φτερά. Το ανθέμιο στηρίζεται σε άλλη βάση. Το χελιδόνι έχει χρώματα μαύρο, κίτρινο και κόκκινο. Ενώ τα παιδιά έλεγαν τα κάλαντα, περιέστρεφαν και το ξύλινο χελιδόνι.

Ηχητικό αντικείμενο

Ξύλο

Κρήτη, Λασίθι, Σητεία, Κατσιδώνι

1810-1957

1810


Λαϊκή Ξυλογλυπτική
Κοινωνικός βίος, Λαϊκή λατρεία, Έθιμα περιοδικά


3D model

ΚΕΕΛ 130*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)