Αναπαράσταση άροσης. Απεικονίζονται δύο αροτήρες βόες στο ζυγό και ξύλινο άροτρο που οδηγεί αγρότης

 

This item is provided by the institution :
Academy of Athens

Repository :
Hellenic Folklore Research Centre, Academy of Athens

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-SA 4.0

Attribution-NonCommercial-ShareAlike
shareToy (EN)

Children (EN)
Folk art (EN)
Folklore (EN)
Play (EN)
Αναπαράσταση άροσης. Απεικονίζονται δύο αροτήρες βόες στο ζυγό και ξύλινο άροτρο που οδηγεί αγρότης

Εργαστήριο Φωλιά

Μικρογραφία, αναπαράσταση άροσης (βόδια, ζυγός, ξύλινο άροτρο, αγρότης).
Από το εργαστήριο Φωλιά.

Παιδικό παιχνίδι

Ξύλο, μέταλλο

Κοινωνικός βίος, Παιχνίδι
Ξυλογλυπτική


Κύπρος

Image*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)