Σχέδια κατόψεων (88) οικιών και ποιμενικών εγκαταστάσεων εκ της εις Θεσσαλίαν αποστολής Γεωργίου Α. Μέγα (11/5/40 - 11/6/40), μετά 5 σχεδιασμάτων των ζωγράφων Σ. Γιολδάση, και Σωτηρ. σολωμού

 

This item is provided by the institution :
Academy of Athens

Repository :
Hellenic Folklore Research Centre, Academy of Athens

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-SA 4.0

Attribution-NonCommercial-ShareAlike
share

From Interwar period (EN)
World War II (EN)

1940 (EN)
Σχέδια κατόψεων (88) οικιών και ποιμενικών εγκαταστάσεων εκ της εις Θεσσαλίαν αποστολής Γεωργίου Α. Μέγα (11/5/40 - 11/6/40), μετά 5 σχεδιασμάτων των ζωγράφων Σ. Γιολδάση, και Σωτηρ. σολωμού

Μέγας , Γεώργιος Α

Τετράδιο Α σελίδες 103 και Τετράδιο Β σελίδες 107. Περιεχόμενα: Οικία, κτηνοτροφική ζωή, ποιμνιοστάσιο

Κατοικία
Σπίτι
Υλικός πολιτισμός
Κτηνοτροφική ζωή
Ποιμνιοστάσιο


Άγραφα Θεσσαλίας

1940-05-11 - 1940-06-11

Text

Greek*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)