Λαογραφική συλλογή εξ αποστολής εις Θήραν και Ανάφην από 3.7.-1.8.1965

Λαογραφική συλλογή εξ αποστολής εις Θήραν και Ανάφην από 3.7.-1.8.1965

This item is provided by the institution :
Academy of Athens   

Repository :
Hellenic Folklore Research Centre, Academy of Athens   

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-SA 4.0

Attribution-NonCommercial-ShareAlike
CC_BY_NC_SAΛαογραφική συλλογή εξ αποστολής εις Θήραν και Ανάφην από 3.7.-1.8.1965

Ήμελλος , Στέφανος Δ.

Σχήμα 8ο, σελίδες 357. Περιέχει: Τραγούδια 85, δίστιχα 167, παραδόσεις 64, παροιμίες 68, επωδές 13, αινίγματα 39, παραμύθια 7, πληροφορίες για την οικία, την τροφή, τη γεωργική ζωή, το εθιμικό δίκαιο, τη μετεωρολογία, τη λαϊκή λατρεία, τη μαντική, το παιδί, την κτηνοτροφική ζωή κ.ά.


Ανάφη
Θήρα


3 Ιουλίου - 1 Αυγούστου 1965


Πααραμύθια
Εθιμικό δίκαιο
Τραγούδια
Επωδές
Σπίτι
Αγροτική ζωή
Παραδόσεις
Προφορική παράδοση
Μετεωρολογία
Κατοικία
Παροιμίες
Παιδί
Μαντεία
Δίστιχα
Τροφή
Κτηνοτροφική ζωή
Λατρεία
Αινίγματα


Text

Greek

2957*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)