Φάμπρικα (ελαιοτριβείον)

This item is provided by the institution :
Academy of Athens   

Repository :
Hellenic Folklore Research Centre, Academy of Athens   

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-SA 4.0

Attribution-NonCommercial-ShareAlike
CC_BY_NC_SAΦάμπρικα (ελαιοτριβείον)

Αικατερινίδης , Γεώργιος

Κινηματογράφηση της συλλογής του καρπού της ελιάς, μεταφορά στο ελαιοτριβείο και παραγωγή λαδιού.


Μάζα Σελίνου Χανίων


16 Μαρτίου 1964


Ελιές
Ελαιοπαραγωγή
Υλικός πολιτισμός
Επαγγέλματα
Ελαιουργία
Ελαιοτριβεία
Εργασία
Τεχνολογία


Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας

Video

10*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)