Τρυγητός και "πάτημα" (έκθλιψις) σταφυλών εις Ανώγεια Μυλοποτάμου Κρήτης

Τρυγητός και

This item is provided by the institution :
Academy of Athens   

Repository :
Hellenic Folklore Research Centre, Academy of Athens   

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-SA 4.0

Attribution-NonCommercial-ShareAlike
CC_BY_NC_SAΤρυγητός και "πάτημα" (έκθλιψις) σταφυλών εις Ανώγεια Μυλοποτάμου Κρήτης

Αικατερινίδης , Γεώργιος

Ο τρύγος των σταφυλιών, άπλωμα ορισμένων για αποξήρανση και παρασκευή σταφίδας, μεταφορά των υπολοίπων στο χωριό και τοποθέτηση σε παλιό "πατητήρι" (λινό). Πάτημα των σταφυλιών με τα πόδια. Αποθήκευση του μούστου σε παλιά βαρέλια.


Ανώγεια Μυλοποτάμου


29-30 Αυγούστου 1966


Αμπελουργία
Υλικός πολιτισμός
Τρύγος
Κρασί
Σταφύλι


Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας

Video

45*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)