Τα καρναβάλια του Σοχού Θεσσαλονίκης

Τα καρναβάλια του Σοχού Θεσσαλονίκης

This item is provided by the institution :
Academy of Athens   

Repository :
Hellenic Folklore Research Centre, Academy of Athens   

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-SA 4.0

Attribution-NonCommercial-ShareAlike
CC_BY_NC_SAΤα καρναβάλια του Σοχού Θεσσαλονίκης

Αικατερινίδης , Γεώργιος

Κινηματογράφηση των Καρναβαλιών του Σοχού.


Σοχός Θεσσαλονίκης


1976 Μαρτίου 7


Κουδούνια
Μεταμφιέσεις
Έθιμα λαϊκού εορτολογίου
Απόκριες
Καρναβάλια


Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας

Video

78*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)