Συσκευή Θεραπείας Φυματίωσης

RDF 

 
This item is provided by the institution :
Science Center and Technology Museum (NOESIS)
Repository :
NOESIS | Database of digitalized items
see item page
in the web site of the repository *
download the file
directly from the repository web site *
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR.
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT
Συσκευή Θεραπείας Φυματίωσης

Συσκευή για την επούλωση των φυματικών σπηλαίων που εμφανίζονται ως επιπλοκή της φυματίωσης. Η αποτελεσματικότητά της στο παρελθόν υπήρξε περιορισμένη και έπαψε να χρησιμοποιείται, καθώς η χρήση αντιφυματικών φαρμάκων σπάνια επιτρέπει την εμφάνιση τέτοιων επιπλοκών της φυματίωσης.


Υγεία (EL)

Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (EL)
Science Center and Technology Museum (NOESIS) (EN)

Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία

2015-04-17

Image

Μήκος:0.35 m, Πλάτος:0.15 m, Ύψος:0.50 m, Διάμετρος:0.00 m, Βάρος:0.00 kgr

Greek*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)