Πρέσα Λαδιού

RDF 

 
This item is provided by the institution :
Science Center and Technology Museum (NOESIS)
Repository :
NOESIS | Database of digitalized items
see item page
in the web site of the repository *
download the file
directly from the repository web site *
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR.
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT
Πρέσα Λαδιού


Η πρέσα λαδιού με κοχλία, που περιγράφει ο Ήρωνας στο έργο του (3, 19), αποτελεί εξέλιξη της μυλόπετρας με μοχλό. Η εφαρμογή του κοχλία ως πηγή άμεσης πίεσης σε μία επιφάνεια αποτελεί πολύ σημαντικό βήμα στην ιστορία της τεχνολογίας. Είναι πιθανότατα ελληνική εφεύρεση που χρονολογείται στον 1ο αι. μ.Χ. Ο Ήρωνας γνωρίζει και περιγράφει δύο τύπους: ο πρώτος διαθέτει δύο κοχλίες που σηκώνουν και κατεβάζουν το λίθινο βάρος ανάλογα με την περιστροφή τους, ενώ ο δεύτερος ένα. Υπολογίζεται ότι οι διαστάσεις μιας τυπικής πρέσας λαδιού ήταν 45 Χ 60 εκ. Η πρέσα αυτή πολλές φορές αναφέρεται στις πηγές ως "ελληνική πρέσα" (torculum graecanicum) και ήταν σε ευρεία χρήση την εποχή του Βιτρούβιου (25 π.Χ.). Αναφορές στην πρέσα λαδιού γίνεται στους παπύρους του Ζήνωνα και δείχνουν ότι οι Αιγύπτιοι στις αρχές του 1ου μ.Χ. αι. χρησιμοποιούσαν και κατασκεύαζαν τέτοιους μηχανισμούς.


ΑΕΤ (EL)

Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (EL)
Science Center and Technology Museum (NOESIS) (EN)

Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία

2015-04-17


Image

Μήκος:0.45 m, Πλάτος:0.31 m, Ύψος:0.60 m, Διάμετρος:0.00 m, Βάρος:0.00 kgr

Greek*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)