Υδραυλικός Τηλέγραφος (2 Τμχ) του Αινεία του Τακτικού

Υδραυλικός Τηλέγραφος (2 Τμχ) του Αινεία του Τακτικού

This item is provided by the institution :
Science Center and Technology Museum (NOESIS)   

Repository :
NOESIS | Database of digitalized items   

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
CC_BY_NC_NDΥδραυλικός Τηλέγραφος (2 Τμχ) του Αινεία του Τακτικού

Δημητρουλόπουλος Μιλτιάδης
Δημητρουλόπουλος Μιλτιάδης (EL)

ΠΟΛΥΒΙΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ  Σε κατάλληλα επιλεγμένα υψώματα, αγγελιοφόροι χρησιμοποιούν ισομεγέθη πήλινα ή μεταλλικά δοχεία με νερό (ύψους έως 3 πήχεων και πλάτους 1 πήχεως), όπου επιπλέουν πλωτήρες από φελλό λίγο στενότεροι των στομίων, στη μέση των οποίων είναι στερεωμένοι ράβδοι διαιρεμένοι σε ίσα μέρη (των τριών δακτύλων) με αναγραμμένα προσυμφωνημένα μηνύματα στο καθένα. Ο χειριστής "πομπός" ανεβάζοντας έναν αναμμένο πυρσό δίνει σήμα για την αποστολή μηνύματος και περιμένει την ανύψωση πυρσού από το χειριστή "δέκτη" για επιβεβαίωση και κατεβάζοντας τον πυρσό, ταυτόχρονα και οι δύο απολευθερώνουν τους ισομεγεθείς αυλίσκους εκκένωσης των συσκευών τους. Όταν φανεί στη συσκευή του "πομπού" το επιθυμητό μήνυμα, ο "πομπός" ανεβάζοντας τον πυρσό, δίνει σήμα στο "δέκτη" και ταυτόχρονα και οι δύο σταματούν την εκροή. Λόγω ομοιότητας των συσκευών, των στομίων εκροής και της ίδιας στάθμης του ύδατος το επιθυμητό προσυμφωνημένο μήνυμα εμφανίζεται και στη συσκευή του "δέκτη".

Αντικείμενα Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας

Ελλάδα


2015-04-17Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία

Image

Μήκος:0.71 m, Πλάτος:0.71 m, Ύψος:2.30 m, Διάμετρος:0.00 m, Βάρος:0.00 kgr

Greek

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el

http://hdl.handle.net/11609/001-03146*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)