Τετραπήχυς Διόπτρα Του Ιππάρχου

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivativesΤετραπήχυς Διόπτρα Του Ιππάρχου

Κριάρης Διονύσης

Το σκοπευτικό αυτό περιγράφεται από τον Πτολεμαίο και η επινόηση του αποδίδεται στον Ίππαρχο. Είναι απλό αλλά ευφυές στην σύλληψη του. Το όργανο αυτό αποτελείται από τρεις κανόνες οι οποίοι συνδέονται με αρθρωτούς συνδέσμους, σχηματίζοντας ένα μεταβλητό τρίγωνο. Η μία του πλευρά τοποθετείται πάντα κατακόρυφα. Το όργανο αυτό κατασκευάστηκε για τη μέτρηση των γωνιών με μεγάλη ακρίβεια πάνω στο μεσημβρινό επίπεδο ενός τόπου. Η ένδειξη που έχουμε στην αριθμημένη κλίμακα μετατρέπεται από τον πίνακα των χορδών που συνοδεύει το όργανο και μας μετατρέπει το μήκος στην αντίστοιχη επίκεντρη γωνία. Ονομάστηκε τετραπήχυς γιατί έχει ύψος 4 πήχεων όπως στην παρούσα κατασκευή.

Αντικείμενα Αρχαίας Ελληνικής ΤεχνολογίαςΚέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία

2015-04-17

Ελλάδα

Image

Μήκος:0.40 m, Πλάτος:0.40 m, Ύψος:1.68 m, Διάμετρος:0.00 m, Βάρος:0.00 kgr

Greek

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el
*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)