Τετραπήχυς Διόπτρα Του Ιππάρχου

Τετραπήχυς Διόπτρα Του Ιππάρχου
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
CC_BY_NC_NDΤετραπήχυς Διόπτρα Του Ιππάρχου

Κριάρης Διονύσης
Κριάρης Διονύσης (EL)

Το σκοπευτικό αυτό περιγράφεται από τον Πτολεμαίο και η επινόηση του αποδίδεται στον Ίππαρχο. Είναι απλό αλλά ευφυές στην σύλληψη του. Το όργανο αυτό αποτελείται από τρεις κανόνες οι οποίοι συνδέονται με αρθρωτούς συνδέσμους, σχηματίζοντας ένα μεταβλητό τρίγωνο. Η μία του πλευρά τοποθετείται πάντα κατακόρυφα. Το όργανο αυτό κατασκευάστηκε για τη μέτρηση των γωνιών με μεγάλη ακρίβεια πάνω στο μεσημβρινό επίπεδο ενός τόπου. Η ένδειξη που έχουμε στην αριθμημένη κλίμακα μετατρέπεται από τον πίνακα των χορδών που συνοδεύει το όργανο και μας μετατρέπει το μήκος στην αντίστοιχη επίκεντρη γωνία. Ονομάστηκε τετραπήχυς γιατί έχει ύψος 4 πήχεων όπως στην παρούσα κατασκευή.

Αντικείμενα Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας

Ελλάδα


2015-04-17Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία

Εικόνα

Μήκος:0.40 m, Πλάτος:0.40 m, Ύψος:1.68 m, Διάμετρος:0.00 m, Βάρος:0.00 kgr

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el

http://hdl.handle.net/11609/001-03162*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.