Εξωτερική μονάδα εγγραφής/αναπαραγωγής οπτικών δίσκων ASUS SDRW-08D 1 S-U

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivativesΕξωτερική μονάδα εγγραφής/αναπαραγωγής οπτικών δίσκων ASUS SDRW-08D 1 S-U

ASUSTeK COMPUTER INC.

Περιφερειακά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Υπολογιστές


Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία

2016-07-04

Κίνα


2009-11-03


Image

Μήκος:0.16 m, Πλάτος:0.14 m, Ύψος:0.02 m,

Greek

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el
*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)