Αυτόματος πιλότος εμπορικού πλοίου

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivativesΑυτόματος πιλότος εμπορικού πλοίου

Πυρσός Ηλεκτροναυτικά εργ. Μιχαήλ Λαμπρέλλη

Αντικείμενα Ναυσιπλοΐας

Ναυσιπλοΐα


Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία

2016-01-21

Ελλάδα

Image

Greek

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el
*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)