Απόκομμα εφημερίδας για την έναρξη αθλητικών τμηάτων ΧΑΝΘ.tif 7

Απόκομμα εφημερίδας για την έναρξη αθλητικών τμηάτων ΧΑΝΘ.tif 7

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης (ΧΑΝΘ)   

Αποθετήριο :
Ψηφιακό Αποθετήριο της ΧΑΝΘ   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_NC_SAΑπόκομμα εφημερίδας για την έναρξη αθλητικών τμηάτων ΧΑΝΘ.tif 7 (EL)

Άγνωστος Δημιουργός
Unknown Creator

Απόκομμα εφημερίδας για την έναρξη αθλητικών τμηάτων ΧΑΝΘ.tif 7 (EL)
Απόκομμα εφημερίδας για την έναρξη αθλητικών τμηάτων ΧΑΝΘ.tif 7 (EN)

Χ.Α.Ν.Θ. (EL)
Y.M.C.A. (EN)

Φωτογραφία


1926


2015-11-20T03:02:50Z
Χ.Α.Ν.Θ. (EL)
Y.M.C.A. (EN)

Χ.Α.Ν.Θ.
Y.M.C.A.

Εικόνα

Χαρτώο (EL)
Paper (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Χ.Α.Ν.Θ. (EL)
Y.M.C.A. (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

http://hdl.handle.net/11739/2541*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.