Ειρμολόγιον Καλοφωνικόν

Ειρμολόγιον Καλοφωνικόν
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΕιρμολόγιον Καλοφωνικόν (EL)

Διάφοροι ποιητές παλαιοί τε και νέοι: 2) Αρσένιος ο μικρός, 3, 43, 51) Γερμανός Νέων Πατρών, 4-12, 30, 34-36, 44, 58, 70) Βαλάσιος Ιερεύς, 13, 47) Δημήτριος Δομέστικος ο Δοκιανός, 14-26, 31, 40, 41, 48, 49, 53-57, 59, 61-68, 72, 73) Πέτρος Μπερεκέτης, 27-29) Γεώργιος ο Κρης, 32-33) Ιάκωβος Πρωτοψάλτης, 37, 46) Δαμιανός μοναχός, 39) Ιωάννης Πρωτοψάλτης, 42) Πέτρος ο Πελοποννήσιος, 50) Μελέτιος Σιναΐτης ο παλαιός, 52) Μελέτιος Σιναΐτης ο νέος, 60) Παναγιώτης Πρωτοψάλτης Χαλάτζογλου, 69) Δανιήλ Πρωτοψάλτης, 74) Γρηγόριος Πρωτοψάλτης, 75) Γερμανός Νέων Πατρών (EL)

Αντιγραφή'. Μετά το (74) 'Τέλος του 1ου Τετραδίου. Αντιγραφή Νικολάου Τ. Βλαχοπούλου' (EL)
2) Επανάληψις, - Άλλα Πρόσωπα: Γρηγόριος Πρωτοψάλτης [ο μεταφράσας], Νικόλαος Τ. Βλαχόπουλος [κάτοχος βιβλίων (76)] (EL)
Κώδικας πανόδετος (σε χαρτόνι και ντυμένο με χαρτί) χειρόγραφος 102 ['σελ. 134'] Yes (EL)

Νικόλαος Τ. Βλαχόπουλος [78) Γ. Ν. Παπαδόπουλος] (EL)


Μέγα Ρεύμα (EL)

2018-08-06T08:10:38Z

251906214194019112613271906301906741019067515195578171903

Εκκλησιαστική / Ποικίλα (EL)Ειρμολόγιον Καλοφωνικόν (EL)
Αρχείο Καμαράδου (EL)

Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

CC BY-NC

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

http://hdl.handle.net/123456789/32850*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.