δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο


1977 (EL)
The Suppliants, [Iketides]
Ικέτιδες (EL)

α) μπλε μελάνι, φωτοτυπίες β) δακτυλογραφημένο κείμενο, πράσινος μαρκαδόρος γ) μαύρο μολύβι, μαύρο, μπλε και κόκκινο μελάνι δ) μαύρο μολύβι, φωτοτυπίες (EL)
α) κείμενο της τραγωδίας σε σημειωμένη φωτοτυπία χειρογράφου άλλου (Μύρη;) β) δακτυλογραφημένο κείμενο με χειρόγραφες μελοποιήσεις Μ.Θ. γ) σχέδια σε διάφορες μορφές δ) φωτοτυπία χειρόγραφου σπαρτίτο Μ.Θ. (το 1.και 3. στάσιμο επιπλέον και σε φωτοτυπία χειρόγραφης παρτιτούρας Μ.Θ.) (EL)
a) text of tragedy in marked photocopy, autograph by someone else (Myris?) b) typed text with autograph settings by Μ.Th. c) sketches in various forms d) photocopy of autograph short score Μ.Th. (Nos. 1.and 3. stasimon also in photocopy of autograph score Μ.Th.) (EL)

Σκηνική μουσική (EL)


Ικέτιδες (EL)
Προσωπικό Αρχείο Μίκη Θεοδωράκη (EL)

31-12-197610-1-9-534-6-1977

2018-08-18T13:56:51Z

Κείμενο/PDF

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

CC BY-NC

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.