Αργόν δοξαστάριον : περιέχον τα δοξαστικά των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών

Αργόν δοξαστάριον : περιέχον τα δοξαστικά των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΑργόν δοξαστάριον : περιέχον τα δοξαστικά των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών (EL)

Ορθόδοξος Ελληνική Εκκλησία (EL)

Σπάνια παρτιτούρα βυζαντινής μουσικής. "Αδεία του Αυτοκρατορικού Υπουργείου της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως υπ' αριθμόν 48 και χρονολογίαν 13 Τζεμαζίλ-αχήρ 1302" -- Verso σ.τ. Εξηγηθέν δ' απαραλλάκτως εις την νέαν της μουσικής μέθοδον παρά Χουρμουζίου Xαρτοφύλακος της Μ. Εκκλησίας. (EL)

Πρωτοψάλτης, Δημήτριος Ι. (EL)
Χουρμούζιος, Γεωργίου, Χαρτοφύλαξ (EL)
Φωκαεύς Θεόδωρος παπά Παράσχου (EL)

Παρτιτούρα (EL)

Εν Κωνσταντινουπόλει [Κωνσταντινούπολη] (EL)

2018-07-05T08:54:38Z


1888

Συλλογή σπάνιων βιβλίων βυζαντινής μουσικής (EL)
Βιβλία Βυζαντινής μουσικής - Books of Byzantine music (EL)

Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου [Πατριαρχικό Τυπογραφείο] (EL)

Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος "Λίλιαν Βουδούρη"
CC BY-NC

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

http://hdl.handle.net/123456789/5474*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.