Ταμείον ανθολογίας
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΤαμείον ανθολογίας (EL)

Ορθόδοξος Ελληνική Εκκλησία (EL)

Σπάνια παρτιτούρα βυζαντινής μουσικής. Σελ. β' ά.ά + 394 + β΄ ά.ά., σχήματος 8ου. Περιέχει την Ακολουθία του Εσπερινού κ.ά. Στις σελ. α΄- β΄ "Προς τούς φιλομούσους ομογενείς", σελ. 1-244 ο Εσπερινός, σελ. 245 - 365 Ακολουθία της Μ. Τεσσαρακοστής, σελ. 365 - 394 του Πάσχα, σελ. α΄ - β' (του τέλους) "Πίναξ περιεχομένων". Βιβλιογραφημένο: Φ. 'Ηλιου / Ημ. Β. Σημείωση: Ο τόμος αυτός με μέλη του Εσπερινού είναι ίσως ο περιεκτικότερος και πλέον επιλεκτικός από όλους τους αντιστοίχους, με μελοποιήσεις και διασκευές του Θ. Φωκαέα, οι οποίες πέρασαν στην πράξη και αποτέλεσαν έκτοτε παράδοση. Ο γ΄ τόμος εκδόθηκε το 1854. Από όλο το έργο, ο Θ. Φωκαέας δημοσίευσε μόνο τον πρώτο τόμο. Ο Β΄ και Γ' τόμος εκδόθηκαν από τον υιό του Κωνσταντίνο μετά του θάνατου του Θεόδωρου Φωκαέα. Πλήρης τίτλος: Ταμείον ανθολογίας : περιέχον άπασαν την εκκλησιαστικήν ενιαύσιον Ακολουθίαν Εσπερινού, Όρθρου, Λειτουργίας Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της λαμπροφόρου Αναστάσεως μετά τινων καλοφωνικών ειρμών εν τω τέλει κατ' εκλογήν των εμμελεστέρων και ευφραδεστέρων μουσικών μαθημάτων των ενδοξοτέρων διδασκάλων παλαιών τε και νέων : εξηγηθέν μεν εις την νέαν της μουσικής μέθοδον, και μετά πάσης επιμελείας διορθωθέν, παρά των αειμνήστων διδασκάλων, και εφευρετών της ρηθείσης μεθόδου. Τόμος πρώτος (EL)

Πρωτοψάλτης, Γρηγόριος (EL)
Φωκαεύς Θεόδωρος παπά Παράσχου (EL)

Παρτιτούρα (EL)

Εν Κωνσταντινούπολει [Κωνσταντινούπολη] (EL)

2018-07-05T08:54:52Z


1851

Συλλογή σπάνιων βιβλίων βυζαντινής μουσικής (EL)
Βιβλία Βυζαντινής μουσικής - Books of Byzantine music (EL)

Εκ της Τυπογραφίας Μωϋσή δε Κάστρου εν Γαλατά (EL)

Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος "Λίλιαν Βουδούρη"
CC BY-NC

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

http://hdl.handle.net/123456789/5479*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.