Η Κρήτη. Η θέσις αυτής εξ απόψεως του διεθνούς δικαίου

Η Κρήτη. Η θέσις αυτής εξ απόψεως του διεθνούς δικαίου
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
The hyperlink to the digital file is temporally not available due to maintenance works in the repository*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercial
CC_BY_NCΗ Κρήτη. Η θέσις αυτής εξ απόψεως του διεθνούς δικαίου

Couturier Henri, Μετάφρ. Αρχιμ. Βενέρη Τιμόθεου

Στο Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο λειτουργούσε δανειστική βιβλιοθήκη από την έναρξη της λειτουργίας του το 1901. Επρόκειτο για μια πολύ σημαντική υπηρεσία, που παρείχε μορφωτικά μέσα στους σπουδαστές και τις σπουδάστριες της εποχής. Άλλωστε, στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Διδασκαλείου δεν είχε ακόμη ιδρυθεί στο Ηράκλειο δημοτική βιβλιοθήκη, η οποία ιδρύθηκε το 1908. Στον τελευταίο σωζόμενο συγκεντρωτικό κατάλογο βιβλίων του Διδασκαλείου εντοπίστηκαν 666 τίτλοι, ενταγμένοι σε 5 Ταξιθετικές Κατηγορίες (Τ.Κ.): α. Γράμματα - Επιστήμαι – Τέχναι. β. Επιστημονικά. γ. Ελεύθερα αναγνώσματα. δ. Βοηθητικά. ε. Διδακτικά. Η ανωτέρω ταξινόμηση δεν αντιστοιχούσε σε κάποια αυστηρή θεματική κατηγοριοποίηση με δεδομένο ότι ορισμένα βιβλία ίδιας θεματικής ταξινομήθηκαν σε διαφορετικές Τ.Κ.. Η Τ.Κ. «Επιστημονικά» περιελάμβανε βιβλία που αφορούσαν θέματα παιδαγωγικά, ψυχολογίας, διδακτικής και ειδικής διδακτικής ποικίλων γνωστικών αντικειμένων, λαογραφίας, ιστορίας, αρχαίας ελληνικής γραμματείας, καθώς και ξένη λογοτεχνία. Το βιβλίο "Η Κρήτη. Η θέσις αυτής εξ απόψεως του διεθνούς δικαίου",μετά από έρευνα για το τεκμήριο, διαπιστώθηκε ότι ανήκε στην κατηγορία «Επιστημονικά» της δανειστικής βιβλιοθήκης του Διδασκαλείου Κρήτης στο Ηράκλειο. O συγγραφέας του βιβλίου Henri Couturier, δικηγόρος στο Εφετείο του Παρισιού και ένθερμος φιλέλληνας, στο πρώτο μέρος κάνει μια σύντομη ανασκόπηση της ιστορίας της Κρήτης κατά την περίοδο των αρχαίων και μεσαιωνικών χρόνων μέχρι την έναρξη της ελληνικής επανάστασης. Στο δεύτερο μέρος αναφέρεται στον αγώνα των Κρητών για την ανεξαρτησία τους αρχικά από την αιγυπτιακή και στη συνέχεια από την οθωμανική κυριαρχία, ενώ στο τρίτο μέρος παραθέτει τα γεγονότα που σχετίζονται με τις προσπάθειες του κρητικού λαού για την εγκαθίδρυση της αυτονομίας της Κρήτης. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται επίμετρο του μεταφραστή Τιμόθεου Βενέρη (1876-1941), λόγιου και μητροπολίτη Κρήτης, που αναφέρεται στις διπλωματικές ενέργειες που έλαβαν χώρα για την επίλυση του κρητικού ζητήματος και την επίτευξη της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα.

bibo:Book
Book
TEXT
Livre
Βιβλίο

Ηράκλειον

17 εκ. × 23 εκ.
284 page(s)

1911Κρήτη- ιστορία


Text

Greek

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/1001/book/137
https://e-her.org/omeka/files/original/17982bdf991cf38afe3b39940aadc73df3394168.pdf*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)