Φορέας : Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕ ΠΚ)  

Πάροχος υπηρεσίας : Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕ ΠΚ)  

Το Μουσείο της Εκπαίδευσης / ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε. του του Πανεπιστημίου Κρήτης ιδρύθηκε το 2013 με σκοπό την αναζήτηση, διαφύλαξη, προβολή και επιστημονική μελέτη του εκπαιδευτικού σχολικού παρελθόντος και της ιστορίας του διδασκαλικού επαγγέλματος κατά τη νεότερη περίοδο της ελληνικής ιστορίας. Περιλαμβάνει ιστορικό υλικό και τεκμήρια του Κρητικού Διδασκαλείου και της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου, καθώς επίσης σημαντικά εκθέματα των σχολείων στην Κρήτη από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι και τα τέλη του 20ού. Μέσα από την καταγραφή και επιστημονική ανάλυση των αρχειακών τεκμηρίων επιχειρείται η σύνδεσή τους με τη σημερινή ελληνική και διεθνή εκπαιδευτική και σχολική πραγματικότητα. Επίσης, Με την αξιοποίηση του εκθεσιακού υλικού, αλλά και τη χρήση των νέων τεχνολογιών, οι επισκέπτες και επισκέπτριες εμπλέκονται βιωματικά σε ποικίλες δραστηριότητες. Με αυτό τον τρόπο ωθούνται σε μια εναλλακτική ανάγνωση και ερμηνεία της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Το Μουσείο στεγάζεται στο ισόγειο του «Φοιτητικού και Πολιτισμικού Κέντρου - ΞΕΝΙΑ» στην πόλη του Ρεθύμνου.

Ανακαλύψτε τα 784  τεκμήρια  της συλλογής