Γνωμοδοτήσεις περί μετονομασίας συνοικισμών και κοινοτήτων

Γνωμοδοτήσεις περί μετονομασίας συνοικισμών και κοινοτήτων
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
The hyperlink to the digital file is temporally not available due to maintenance works in the repository*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercial
CC_BY_NCΓνωμοδοτήσεις περί μετονομασίας συνοικισμών και κοινοτήτων

Πολίτης Νικόλαος

Στο Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο λειτουργούσε δανειστική βιβλιοθήκη από την έναρξη της λειτουργίας του το 1901. Επρόκειτο για μια πολύ σημαντική υπηρεσία, που παρείχε μορφωτικά μέσα στους σπουδαστές και τις σπουδάστριες της εποχής. Άλλωστε, στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Διδασκαλείου δεν είχε ακόμη ιδρυθεί στο Ηράκλειο δημοτική βιβλιοθήκη, η οποία ιδρύθηκε το 1908. Στον τελευταίο σωζόμενο συγκεντρωτικό κατάλογο βιβλίων του Διδασκαλείου εντοπίστηκαν 666 τίτλοι, ενταγμένοι σε 5 Ταξιθετικές Κατηγορίες (Τ.Κ.): α. Γράμματα - Επιστήμαι – Τέχναι. β. Επιστημονικά. γ. Ελεύθερα αναγνώσματα. δ. Βοηθητικά. ε. Διδακτικά. Η ανωτέρω ταξινόμηση δεν αντιστοιχούσε σε κάποια αυστηρή θεματική κατηγοριοποίηση με δεδομένο ότι ορισμένα βιβλία ίδιας θεματικής ταξινομήθηκαν σε διαφορετικές Τ.Κ.. Η Τ.Κ. «Ελεύθερα Αναγνώσματα» ήταν η πολυπληθέστερη της δανειστικής βιβλιοθήκης (από το σύνολο των 343 βιβλίων της συγκεκριμένης Τ.Κ. διασώθηκαν τα 67). Η Τ.Κ. περιελάμβανε ιδίως βιβλία από τις εκδοτικές δραστηριότητες του Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων (ΣΔΩΒ, με ιδρυτή τον Δημήτριο Βικέλα). Συμπεριελάμβανε βιβλία από όλες τις εκδοτικές σειρές του ΣΔΩΒ, καθώς επίσης και βιβλία ποικίλων γνωστικών αντικειμένων, εκτός των σειρών αυτών. Η πρώτη σειρά «Ωφελίμων Βιβλίων» («Κόκκινα Βιβλία») κυκλοφόρησε το 1900-1908 και περιελάμβανε 100 βιβλία. Από αυτά, τα 99 υπήρχαν στη δανειστική βιβλιοθήκη του Διδασκαλείου. Αφορούσαν θέματα θρησκείας, ιστορίας, γεωγραφίας, θετικών επιστημών, οικονομίας, κοινωνίας, υγείας, ηθικής διαμόρφωσης του ατόμου και του φυσικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, στη βιβλιοθήκη υπήρχαν 64 βιβλία από τη δεύτερη σειρά του Συλλόγου («Πράσινα Βιβλία», 1908-1940), η οποία περιελάμβανε 76 βιβλία και επιχειρούσε να τονίσει την έννοια του εθνικά και κοινωνικού ωφέλιμου. Τα θέματα των βιβλίων αναδείκνυαν την ιστορική μνήμη, τις εκδηλώσεις του λαϊκού βίου, ιστορικά και γλωσσικά θέματα. Το βιβλίο "Γνωμοδοτήσεις περί μετονομασίας συνοικισμών και κοινοτήτων" ανήκε στην κατηγορία «Ελεύθερα Αναγνώσματα» της δανειστικής βιβλιοθήκης του Διδασκαλείου Κρήτης στο Ηράκλειο. Πρόκειται για βιβλίο στο οποίο ο Νικόλαος Πολίτης (1852-1921) καταγράφει, ύστερα από απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, το έργο επιτροπής στην οποία ορίστηκε πρόεδρος. Η επιτροπή συστάθηκε το 1909 με το Β.Δ. 31. Στόχος της ήταν να ελέγξει την ιστορική ορθότητα των τοπωνυμίων της χώρας. Από τα πρώτα έτη της ελληνικής επανάστασης καταβλήθηκε μία προσπάθεια «προς ανάστασιν των παλαιών ονομάτων της Ελλάδος» και έτσι αξιοποιήθηκε πλήθος ονομάτων αρχαίων ελληνικών πόλεων για ονοματοδοσίες στο ελληνικό κράτος. Με το προαναφερθέν Β.Δ. η επιτροπή κλήθηκε να επαναπροσδιορίσει την ιστορική ορθότητα των ονομάτων αυτών και στο εν λόγω βιβλίο παρουσιάζονται οι γνωμοδοτήσεις της.

bibo:Book
Book
TEXT
Livre
Βιβλίο

Εν Αθήναις

184 page(s)
14 εκ. × 20 εκ.

1920Ελλάδα


Text

Greek

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/1002/book/169
https://e-her.org/omeka/files/original/581bcb2cd19273e42665bef93dc34bb4ddc742ec.pdf*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)