Οι εξ κύριοι τύποι της ατομικότητας

Οι εξ κύριοι τύποι της ατομικότητας
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
The hyperlink to the digital file is temporally not available due to maintenance works in the repository*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercial
CC_BY_NCΟι εξ κύριοι τύποι της ατομικότητας

Spranger Eduard, Μετάφρ. Παλαιολόγος Γεώργιος

Στο Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο λειτουργούσε δανειστική βιβλιοθήκη από την έναρξη της λειτουργίας του το 1901. Επρόκειτο για μια πολύ σημαντική υπηρεσία, που παρείχε μορφωτικά μέσα στους σπουδαστές και τις σπουδάστριες της εποχής. Άλλωστε, στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Διδασκαλείου δεν είχε ακόμη ιδρυθεί στο Ηράκλειο δημοτική βιβλιοθήκη, η οποία ιδρύθηκε το 1908. Στον τελευταίο σωζόμενο συγκεντρωτικό κατάλογο βιβλίων του Διδασκαλείου εντοπίστηκαν 666 τίτλοι, ενταγμένοι σε 5 Ταξιθετικές Κατηγορίες (Τ.Κ.): α. Γράμματα - Επιστήμαι – Τέχναι. β. Επιστημονικά. γ. Ελεύθερα αναγνώσματα. δ. Βοηθητικά. ε. Διδακτικά. Η ανωτέρω ταξινόμηση δεν αντιστοιχούσε σε κάποια αυστηρή θεματική κατηγοριοποίηση με δεδομένο ότι ορισμένα βιβλία ίδιας θεματικής ταξινομήθηκαν σε διαφορετικές Τ.Κ.. Η Τ.Κ. «Επιστημονικά» περιελάμβανε βιβλία που αφορούσαν θέματα παιδαγωγικά, ψυχολογίας, διδακτικής και ειδικής διδακτικής ποικίλων γνωστικών αντικειμένων, λαογραφίας, ιστορίας, αρχαίας ελληνικής γραμματείας, καθώς και ξένη λογοτεχνία. Το βιβλίο ''Οι έξ κύριοι τύποι της ατομικότητας'' ανήκε στην κατηγορία «Επιστημονικά» της δανειστικής βιβλιοθήκης του Διδασκαλείου Κρήτης στο Ηράκλειο. Πρόκειται για σύγγραμμα εντός του οποίου περιγράφονται οι έξι τύποι ανθρώπινης ατομικότητας: θεωρητικός, οικονομικός, αισθητικός, κοινωνιστικός, πολιτικός και θρησκευτικός. Ο συγγραφέας Εduard Spranger (1882-1963) ήταν Γερμανός φιλόσοφος, ψυχολόγος και ένας από τους θεμελιωτές της παιδαγωγικής στην πατρίδα του την εποχή του Μεσοπολέμου. Η μετάφραση έγινε από τον Γεώργιο Παλαιολόγο (1892-1965), ο οποίος ήταν παιδαγωγός με επιρροές από το γερμανικό παράδειγμα. Υπήρξε ο κυριότερος εισηγητής της ίδρυσης των Παιδαγωγικών Ακαδημιών, θεσμός που αντικατέστησε το 1933 τα Διδασκαλεία στη Ελλάδα.

bibo:Book
Book
TEXT
Livre
Βιβλίο

Εν Αθήναις

12 εκ. × 16 εκ.
52 page(s)

1928Συμβουλευτική


Text

Greek

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/1001/book/263
https://e-her.org/omeka/files/original/29c278020f6a44d023f009be542efd6325e70802.pdf*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)