Γραμματική της Νέας ελληνικής γλώσσης (της απλής καθαρευούσης)

Γραμματική της Νέας ελληνικής γλώσσης (της απλής καθαρευούσης)
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
The hyperlink to the digital file is temporally not available due to maintenance works in the repository*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercial
CC_BY_NCΓραμματική της Νέας ελληνικής γλώσσης (της απλής καθαρευούσης)

Τζάρτζανος Αχιλλέας

Στο Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο λειτουργούσε δανειστική βιβλιοθήκη από την έναρξη της λειτουργίας του το 1901. Επρόκειτο για μια πολύ σημαντική υπηρεσία, που παρείχε μορφωτικά μέσα στους σπουδαστές και τις σπουδάστριες της εποχής. Άλλωστε, στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Διδασκαλείου δεν είχε ακόμη ιδρυθεί στο Ηράκλειο δημοτική βιβλιοθήκη, η οποία ιδρύθηκε το 1908. Στον τελευταίο σωζόμενο συγκεντρωτικό κατάλογο βιβλίων του Διδασκαλείου εντοπίστηκαν 666 τίτλοι, ενταγμένοι σε 5 Ταξιθετικές Κατηγορίες (Τ.Κ.): α. Γράμματα - Επιστήμαι – Τέχναι. β. Επιστημονικά. γ. Ελεύθερα αναγνώσματα. δ. Βοηθητικά. ε. Διδακτικά. Η ανωτέρω ταξινόμηση δεν αντιστοιχούσε σε κάποια αυστηρή θεματική κατηγοριοποίηση με δεδομένο ότι ορισμένα βιβλία ίδιας θεματικής ταξινομήθηκαν σε διαφορετικές Τ.Κ.. Η Τ.Κ. «Διδακτικά» περιελάμβανε ως επί το πλείστον σχολικά βιβλία νεοελληνικής γλώσσας και αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματολογίας και ορισμένους τίτλους ξένης λογοτεχνίας, ιστορίας και φυσικών επιστημών. Το βιβλίο ''Γραμματική της Νέας ελληνικής γλώσσης (της απλής καθαρευούσης)'' ανήκε στην κατηγορία «Διδακτικά» της δανειστικής βιβλιοθήκης του Διδασκαλείου Κρήτης στο Ηράκλειο. Πρόκειται για σχολικό εγχειρίδιο Νέων Ελληνικών που περιλαμβάνει τους γραμματικούς κανόνες της καθαρεύουσας. Η έκδοση του βιβλίου αυτού κρίθηκε κοινωνικά αναγκαία από τον συγγραφέα, φιλόλογο και γλωσσολόγο, Αχιλλέα Τζάρτζανο (1873-1946). Σύμφωνα με τον ίδιο, μολονότι είχε κριθεί το γλωσσικό ζήτημα, δεν θα έπρεπε να αγνοηθεί ότι τόσο οι δημόσιοι λειτουργοί και κρατικοί υπάλληλοι όσο και τα θεσμικά και διοικητικά κείμενα της πολιτείας εξακολουθούσαν να κάνουν χρήση της καθαρεύουσας.

bibo:Book
Book
TEXT
Livre
Βιβλίο

Εν Αθήναις

234 page(s)
14 εκ. × 20 εκ.

1930Γραμματική


Text

Greek

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/omeka/files/original/bf2c4cb1b84b4d8c635be468179d43ac0d2bd089.pdf
https://e-her.org/collection/category/1004/book/284*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)