Νεοελληνικά αναγνώσματα δια τους μαθητάς της Γ΄ τάξεως των Ελληνικών σχολείων και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως μετ' εικόνων και των προσωπογραφιών των συγγραφέων

Νεοελληνικά αναγνώσματα δια τους μαθητάς της Γ΄ τάξεως των Ελληνικών σχολείων και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως μετ' εικόνων και των προσωπογραφιών των συγγραφέων
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
The hyperlink to the digital file is temporally not available due to maintenance works in the repository*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercial
CC_BY_NCΝεοελληνικά αναγνώσματα δια τους μαθητάς της Γ΄ τάξεως των Ελληνικών σχολείων και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως μετ' εικόνων και των προσωπογραφιών των συγγραφέων

Σαρρής Αλέξανδρος

Στο Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο λειτουργούσε δανειστική βιβλιοθήκη από την έναρξη της λειτουργίας του το 1901. Επρόκειτο για μια πολύ σημαντική υπηρεσία, που παρείχε μορφωτικά μέσα στους σπουδαστές και τις σπουδάστριες της εποχής. Άλλωστε, στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Διδασκαλείου δεν είχε ακόμη ιδρυθεί στο Ηράκλειο δημοτική βιβλιοθήκη, η οποία ιδρύθηκε το 1908. Στον τελευταίο σωζόμενο συγκεντρωτικό κατάλογο βιβλίων του Διδασκαλείου εντοπίστηκαν 666 τίτλοι, ενταγμένοι σε 5 Ταξιθετικές Κατηγορίες (Τ.Κ.): α. Γράμματα - Επιστήμαι – Τέχναι. β. Επιστημονικά. γ. Ελεύθερα αναγνώσματα. δ. Βοηθητικά. ε. Διδακτικά. Η ανωτέρω ταξινόμηση δεν αντιστοιχούσε σε κάποια αυστηρή θεματική κατηγοριοποίηση με δεδομένο ότι ορισμένα βιβλία ίδιας θεματικής ταξινομήθηκαν σε διαφορετικές Τ.Κ.. Η Τ.Κ. «Διδακτικά» περιελάμβανε ως επί το πλείστον σχολικά βιβλία νεοελληνικής γλώσσας και αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματολογίας και ορισμένους τίτλους ξένης λογοτεχνίας, ιστορίας και φυσικών επιστημών. Το βιβλίο ''Νεοελληνικά αναγνώσματα δια τους μαθητάς της Γ΄ τάξεως των Ελληνικών σχολείων και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως μετ' εικόνων και των προσωπογραφιών των συγγραφέων'' ανήκε στην κατηγορία «Διδακτικά» της δανειστικής βιβλιοθήκης του Διδασκαλείου Κρήτης στο Ηράκλειο. Πρόκειται για τη Β’ έκδοση του σχολικού εγχειριδίου των Νέων Ελληνικών. Περιλαμβάνει πεζά και ποιήματα Ελλήνων συγγραφέων. Τα κείμενα αυτά είναι εμπνευσμένα από την ελληνική ιστορία, την πατρίδα, την ελευθερία, τη θρησκεία, τη φύση, τη γεωγραφία, την καθημερινή ζωή και τον ανθρώπινο βίο, καθώς επίσης από στοχασμούς, ρητορικά έργα, παροιμίες, μύθους, παραδόσεις, παραινέσεις και αινίγματα. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν παραρτήματα με βιογραφικά στοιχεία για τους συγγραφείς και επεξηγηματικό λεξιλόγιο. Ο συγγραφέας Αλέξανδρος Σαρρής (1884-1973), κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από τη Φιλοσοφική Αθηνών, είχε υπηρετήσει ως εκπαιδευτικός στο Βαρβάκειο Πρακτικό Λύκειο.

bibo:Book
Book
TEXT
Livre
Βιβλίο

Εν Αθήναις

14 εκ. × 21 εκ.
296 page(s)

1929Νεοελληνικά διηγήματα


Text

Greek

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/1004/book/293
https://e-her.org/omeka/files/original/eba840a0ce07dad441079b73102119ab20ed131f.pdf*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)