Ψυχολογική φυσιολογία της μεγαλοφυΐας και ιδιοφυΐας

Ψυχολογική φυσιολογία της μεγαλοφυΐας και ιδιοφυΐας
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
The hyperlink to the digital file is temporally not available due to maintenance works in the repository*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercial
CC_BY_NCΨυχολογική φυσιολογία της μεγαλοφυΐας και ιδιοφυΐας

Nordau Max, Μετάφρ. Παλαμάς Λέανδρος

Στο Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο λειτουργούσε δανειστική βιβλιοθήκη από την έναρξη της λειτουργίας του το 1901. Επρόκειτο για μια πολύ σημαντική υπηρεσία, που παρείχε μορφωτικά μέσα στους σπουδαστές και τις σπουδάστριες της εποχής. Άλλωστε, στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Διδασκαλείου δεν είχε ακόμη ιδρυθεί στο Ηράκλειο δημοτική βιβλιοθήκη, η οποία ιδρύθηκε το 1908. Στον τελευταίο σωζόμενο συγκεντρωτικό κατάλογο βιβλίων του Διδασκαλείου εντοπίστηκαν 666 τίτλοι, ενταγμένοι σε 5 Ταξιθετικές Κατηγορίες (Τ.Κ.): α. Γράμματα - Επιστήμαι – Τέχναι. β. Επιστημονικά. γ. Ελεύθερα αναγνώσματα. δ. Βοηθητικά. ε. Διδακτικά. Η ανωτέρω ταξινόμηση δεν αντιστοιχούσε σε κάποια αυστηρή θεματική κατηγοριοποίηση με δεδομένο ότι ορισμένα βιβλία ίδιας θεματικής ταξινομήθηκαν σε διαφορετικές Τ.Κ.. Η Τ.Κ. «Επιστημονικά» περιελάμβανε βιβλία που αφορούσαν θέματα παιδαγωγικά, ψυχολογίας, διδακτικής και ειδικής διδακτικής ποικίλων γνωστικών αντικειμένων, λαογραφίας, ιστορίας, αρχαίας ελληνικής γραμματείας, καθώς και ξένη λογοτεχνία. Το βιβλίο ''Ψυχολογική φυσιολογία της μεγαλοφυΐας και ιδιοφυΐας'' ανήκε στην κατηγορία «Επιστημονικά» της δανειστικής βιβλιοθήκης του Διδασκαλείου Κρήτης στο Ηράκλειο. Πρόκειται για εγχειρίδιο που αναλύει την έννοια και τα χαρακτηριστικά της μεγαλοφυΐας και της ιδιοφυίας. Αναφέρεται επίσης στον ρόλο της κληρονομικότητας και του περιβάλλοντος στην εκδήλωσή τους. Ο συγγραφέας Μαξ Νορντάου (Max Nordau, 1849-1923) ήταν Σιωνιστής ηγέτης, ιατρός και συγγραφέας. Το βιβλίο μεταφράστηκε από τον Λέανδρο Παλαμά (1891-1958), ποιητή και κριτικό.

bibo:Book
Book
TEXT
Livre
Βιβλίο

Εν Αθήναις

144 page(s)
14 εκ. × 21 εκ.

1912Ψυχολογία


Text

Greek

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/1001/book/307
https://e-her.org/omeka/files/original/41fa53e5006f0c1e9a0e746d20d933f2867806e5.pdf*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)