Ηρώον Πολεμιστών
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
The hyperlink to the digital file is temporally not available due to maintenance works in the repository*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercial
CC_BY_NCΗρώον Πολεμιστών

Καραγιαννάκης Νικόλαος

Στο Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο λειτουργούσε δανειστική βιβλιοθήκη από την έναρξη της λειτουργίας του το 1901. Επρόκειτο για μια πολύ σημαντική υπηρεσία, που παρείχε μορφωτικά μέσα στους σπουδαστές και τις σπουδάστριες της εποχής. Άλλωστε, στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Διδασκαλείου δεν είχε ακόμη ιδρυθεί στο Ηράκλειο δημοτική βιβλιοθήκη, η οποία ιδρύθηκε το 1908. Στον τελευταίο σωζόμενο συγκεντρωτικό κατάλογο βιβλίων του Διδασκαλείου εντοπίστηκαν 666 τίτλοι, ενταγμένοι σε 5 Ταξιθετικές Κατηγορίες (Τ.Κ.): α. Γράμματα - Επιστήμαι – Τέχναι. β. Επιστημονικά. γ. Ελεύθερα αναγνώσματα. δ. Βοηθητικά. ε. Διδακτικά. Η ανωτέρω ταξινόμηση δεν αντιστοιχούσε σε κάποια αυστηρή θεματική κατηγοριοποίηση με δεδομένο ότι ορισμένα βιβλία ίδιας θεματικής ταξινομήθηκαν σε διαφορετικές Τ.Κ.. Η Τ.Κ. «Βοηθητικά» περιελάμβανε πρακτικά βοηθήματα για εκπαιδευτικούς και μαθητές/ τριες σχετικά με θέματα αρχαίας ελληνικής γραμματολογίας, γεωπονίας και φυσικών επιστημών, γεωγραφίας και ιστορίας. Το βιβλίο "Ηρώον Πολεμιστών" ανήκε στην κατηγορία «Βοηθητικά» της δανειστικής βιβλιοθήκης του Διδασκαλείου Κρήτης στο Ηράκλειο. Πρόκειται για την πρώτη έκδοση της συλλογής, που αφιερώνεται στους πεσόντες ήρωες που έλαβαν μέρος στους πολέμους κατά την περίοδο 1912-1922, με σκοπό να καταστήσει αθάνατη τη μνήμη τους στις επερχόμενες γενιές. Ειδικότερα, περιλαμβάνει τα ονόματα των πεσόντων, συνοπτικές περιγραφές των μαχών που διεξήχθησαν, φωτογραφίες των πολεμικών τοπίων, καθώς επίσης και φωτογραφίες και σύντομες αναφορές στην πολεμική δράση των πολεμιστών. Ο συγγραφέας Νικόλαος Καραγιαννάκης ήταν πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Χανίων Κρήτης.

bibo:Book
Book
TEXT
Livre
Βιβλίο

Χανιά Κρήτης

23 εκ.× 30 εκ.
152 page(s)

1927Ελλάδα - ιστορία


Text

Greek

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/omeka/files/original/505ced4eff67d875d6723d2f7a89e1e754eb19c0.pdf
https://e-her.org/collection/category/1003/book/424*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)