Πανελλήνιον Λεύκωμα Εθνικής Εκατονταετηρίδος 1821-1921, Τόμος Ζ΄

Πανελλήνιον Λεύκωμα Εθνικής Εκατονταετηρίδος 1821-1921, Τόμος Ζ΄
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
The hyperlink to the digital file is temporally not available due to maintenance works in the repository*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercial
CC_BY_NCΠανελλήνιον Λεύκωμα Εθνικής Εκατονταετηρίδος 1821-1921, Τόμος Ζ΄

Συλλογικό, Επιμ. Χατζηιωάννου Ιωάννης

Στο Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο λειτουργούσε δανειστική βιβλιοθήκη από την έναρξη της λειτουργίας του το 1901. Επρόκειτο για μια πολύ σημαντική υπηρεσία, που παρείχε μορφωτικά μέσα στους σπουδαστές και τις σπουδάστριες της εποχής. Άλλωστε, στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Διδασκαλείου δεν είχε ακόμη ιδρυθεί στο Ηράκλειο δημοτική βιβλιοθήκη, η οποία ιδρύθηκε το 1908. Στον τελευταίο σωζόμενο συγκεντρωτικό κατάλογο βιβλίων του Διδασκαλείου εντοπίστηκαν 666 τίτλοι, ενταγμένοι σε 5 Ταξιθετικές Κατηγορίες (Τ.Κ.): α. Γράμματα - Επιστήμαι – Τέχναι. β. Επιστημονικά. γ. Ελεύθερα αναγνώσματα. δ. Βοηθητικά. ε. Διδακτικά. Η ανωτέρω ταξινόμηση δεν αντιστοιχούσε σε κάποια αυστηρή θεματική κατηγοριοποίηση με δεδομένο ότι ορισμένα βιβλία ίδιας θεματικής ταξινομήθηκαν σε διαφορετικές Τ.Κ.. Η Τ.Κ. «Βοηθητικά» περιελάμβανε πρακτικά βοηθήματα για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες σχετικά με θέματα αρχαίας ελληνικής γραμματολογίας, γεωπονίας και φυσικών επιστημών, γεωγραφίας και ιστορίας. Το βιβλίο "Πανελλήνιον Λεύκωμα Εθνικής Εκατονταετηρίδος 1821-1921" ανήκε στην κατηγορία «Βοηθητικά» της δανειστικής βιβλιοθήκης του Διδασκαλείου Κρήτης στο Ηράκλειο. Πρόκειται για επετειακή έκδοση αφιερωμένη στη συμπλήρωση της πρώτης Εκατονταετηρίδας (1821-1921) από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Επιχειρεί να παρουσιάσει τις προσπάθειες του ελληνισμού στο διάστημα αυτό σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, οικονομικής και πνευματικής ζωής του τόπου. Η έκδοση περιελάμβανε 14 τόμους. Στη βιβλιοθήκη του Διδασκαλείου έχουν διασωθεί πέντε τόμοι. Ο τόμος αυτός αναφέρεται στην ιστορία της ναυτιλίας. Ειδικότερα, περιγράφονται η ιστορία και η εξέλιξη του ελληνικού εμπορικού στόλου και η εξέλιξη της ιστιοφόρου ναυτιλίας σε υπερωκεάνια ατμοπλοΐα. Ο τόμος συμπληρώνεται με αναφορές στη βιομηχανική δραστηριότητα. To βιβλίο επιμελήθηκε ο Ιωάννης Χατζηιωάννου, διδάκτωρ της φιλολογίας και της νομικής, τέως Γυμνασιάρχης.

bibo:Book
Book
TEXT
Livre
Βιβλίο

Εν Αθήναις

25 εκ. × 34 εκ.
260 page(s)

1928Ελληνική ιστορία- Ναυτιλία- Βιομηχανία- Εμπόριο


Text

Greek

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/1003/book/442
https://e-her.org/omeka/files/original/5455cd6634fb7590c5984221eb899cdb06ab76ee.pdf*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)