Παράφρασις Πλουτάρχου. Περί των υπό του θείου βραδέως τιμωρουμένων, ήτοι περί της θείας δικαιοσύνης

Παράφρασις Πλουτάρχου. Περί των υπό του θείου βραδέως τιμωρουμένων, ήτοι περί της θείας δικαιοσύνης
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
The hyperlink to the digital file is temporally not available due to maintenance works in the repository*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercial
CC_BY_NCΠαράφρασις Πλουτάρχου. Περί των υπό του θείου βραδέως τιμωρουμένων, ήτοι περί της θείας δικαιοσύνης

Πλούταρχος, Μετάφρ. Περιστεράκης Γεώργιος

Στο Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο λειτουργούσε δανειστική βιβλιοθήκη από την έναρξη της λειτουργίας του το 1901. Επρόκειτο για μια πολύ σημαντική υπηρεσία, που παρείχε μορφωτικά μέσα στους σπουδαστές και τις σπουδάστριες της εποχής. Άλλωστε, στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Διδασκαλείου δεν είχε ακόμη ιδρυθεί στο Ηράκλειο δημοτική βιβλιοθήκη, η οποία ιδρύθηκε το 1908. Στον τελευταίο σωζόμενο συγκεντρωτικό κατάλογο βιβλίων του Διδασκαλείου εντοπίστηκαν 666 τίτλοι, ενταγμένοι σε 5 Ταξιθετικές Κατηγορίες (Τ.Κ.): α. Γράμματα - Επιστήμαι – Τέχναι. β. Επιστημονικά. γ. Ελεύθερα αναγνώσματα. δ. Βοηθητικά. ε. Διδακτικά. Η ανωτέρω ταξινόμηση δεν αντιστοιχούσε σε κάποια αυστηρή θεματική κατηγοριοποίηση με δεδομένο ότι ορισμένα βιβλία ίδιας θεματικής ταξινομήθηκαν σε διαφορετικές Τ.Κ.. Η Τ.Κ. «Διδακτικά» περιελάμβανε ως επί το πλείστον σχολικά βιβλία νεοελληνικής γλώσσας και αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματολογίας και ορισμένους τίτλους ξένης λογοτεχνίας, ιστορίας και φυσικών επιστημών. Το βιβλίο "Παράφρασις Πλουτάρχου. Περί των υπό του θείου βραδέως τιμωρουμένων, ήτοι περί της θείας δικαιοσύνης", μετά από έρευνα για το τεκμήριο, διαπιστώθηκε ότι ανήκε στην κατηγορία «Διδακτικά» της δανειστικής βιβλιοθήκης του Διδασκαλείου Κρήτης στο Ηράκλειο. Συγκαταλέγεται στα "Ηθικά" του Πλούταρχου, έργα στα οποία αναπτύσσονται με τη μορφή διαλόγου ή πραγματειών ζητήματα ηθικής, φιλοσοφίας, επιστήμης και πολιτικής. Το βιβλίο αυτό μελετά την έννοια της θείας δικαιοσύνης και την έστω καθυστερημένη επιβολή της, είτε στον άμεσα υπαίτιο είτε στους/ στις απογόνους του. Ειδικότερα, περιγράφει την παράδοξη ιστορία του Θεσπέσιου, που πέθανε και επέστρεψε στη ζωή μετά από τρεις μέρες με σκοπό να αποκαλύψει τις άγνωστες λειτουργίες της ψυχής και ενός αόρατου κόσμου. Ο συγγραφέας του πρωτότυπου έργου, Πλούταρχος (45-120 π.Χ.), ήταν ιστορικός, παιδαγωγός και φιλόσοφος με πλούσιο συγγραφικό έργο. Τη μετάφραση του έργου επιμελήθηκε ο Γεώργιος Περιστεράκης, φιλόλογος.

bibo:Book
Book
TEXT
Livre
Βιβλίο

Εν Αθήναις

56 page(s)
15 εκ. × 23 εκ.

1910Αρχαία γραμματεία - φιλοσοφία


Text

Greek

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/1004/book/468
https://e-her.org/omeka/files/original/cd70b4f1f0f2a612a9744c5855372c06012fa82f.pdf*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)