Τα ψηλά βουνά. Αναγνωστικό Γ΄ δημοτικού

Τα ψηλά βουνά. Αναγνωστικό Γ΄ δημοτικού
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
The hyperlink to the digital file is temporally not available due to maintenance works in the repository*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercial
CC_BY_NCΤα ψηλά βουνά. Αναγνωστικό Γ΄ δημοτικού

Παπαντωνίου Ζαχαρίας

Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο διέθετε δύο Πρότυπα Δημοτικά σχολεία καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας του (1901-1933), ένα Μονοτάξιο και ένα Τετρατάξιο Δημοτικό σχολείο. Σε αυτά, εκτός από την κανονική διδακτική λειτουργία, επιτελούνταν και οι πρακτικές διδακτικές ασκήσεις των μαθητών /τριών του Διδασκαλείου, καθώς σε όλα τα Ωρολόγια Προγράμματα με τα οποία λειτούργησε το Διδασκαλείο υπήρχε σχετικό μάθημα. Επιπλέον, στα σχολεία αυτά επιτελούνταν και οι πρακτικές διδακτικές ασκήσεις των μετεκπαιδευόμενων σπουδαστών και σπουδαστριών του Μονοτάξιου τμήματος μετεκπαίδευσης. Στο αρχειακό υλικό του Διδασκαλείου εντοπίστηκαν σχολικά εγχειρίδια και βοηθήματα που αξιοποιούνταν στο πλαίσιο των πρακτικών διδακτικών ασκήσεων. Τα βιβλία αυτά αφορούν το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονταν στα Δημοτικά σχολεία της Κρητικής Πολιτείας (1898-1913) και της Ελλάδας. Ταξινομούνται στις ακόλουθες Θεματικές Κατηγορίες (Θ.Κ.): α. Ελληνική γλώσσα β. Αρχαία ελληνική γλώσσα γ. Ιστορία δ. Θρησκευτικά ε. Μαθηματικά στ. Φυσικές επιστήμες και ζ. Ξένες γλώσσες. Η Θ.Κ. «Ελληνική γλώσσα» περιλαμβάνει εγκυκλοπαίδειες, αναγνωστικά βιβλία Δημοτικού σχολείου και Γυμνασίου και βοηθήματα για τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης, της ανάγνωσης, της ορθογραφίας και της γραμματικής. Το Το βιβλίο ''Τα ψηλά βουνά. Αναγνωστικό Γ’ δημοτικού'' ανήκε στην κατηγορία «Ελληνική Γλώσσα» της δανειστικής βιβλιοθήκης του Διδασκαλείου Κρήτης στο Ηράκλειο. Πρόκειται για το παιδικό μυθιστόρημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου, που εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 1918 ως Αναγνωστικό για την Γ' Δημοτικού, στο πλαίσιο της βενιζελικής γλωσσο-εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1917, με την οποία εισήχθη η δημοτική γλώσσα στο δημοτικό σχολείο. Περιλαμβάνει μια αφήγηση εβδομήντα εννέα κεφαλαίων στα οποία εξιστορούνται οι εμπειρίες μιας ομάδας συμμαθητών που περνούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στο βουνό. Η κοινωνικοποίηση και η οικολογική ευαισθησία είναι οι κεντρικές ιδέες της αφήγησης, όμως περιλαμβάνονται ευρύτερα ηθικά διδάγματα για την ηθικοπλαστική καλλιέργεια των παιδιών. Στην εποχή του το βιβλίο προκάλεσε οξύτατες αντιδράσεις, ώσπου το 1920 αποσύρθηκε, όπως και τα άλλα αναγνωστικά της μεταρρύθμισης του 1917. Επαναφέρθηκε ως αναγνωστικό σε κατοπινά χρόνια. Ο συγγραφέας Ζαχαρίας Παπαντωνίου (1877-1940) ήταν λογοτέχνης, ποιητής, πολιτικός, διηγηματογράφος, δημοσιογράφος, κριτικός τέχνης και ακαδημαϊκός, υποστηρικτής της δημοτικής γλώσσας στο γλωσσικό ζήτημα.

bibo:Book
Book
TEXT
Livre
Βιβλίο

Αθήναι

13 εκ. × 18 εκ.
192 page(s)

1920Σχολικά βιβλία


Text

Greek

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/omeka/files/original/87416acd1df32fa8c65e348ac2ca9dcb0c898081.pdf
https://e-her.org/collection/category/1007/book/483*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)