Λαϊκή εγκυκλοπαίδεια

Λαϊκή εγκυκλοπαίδεια
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
The hyperlink to the digital file is temporally not available due to maintenance works in the repository*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercial
CC_BY_NCΛαϊκή εγκυκλοπαίδεια

Συλλογικό έργο

Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο διέθετε δύο Πρότυπα Δημοτικά σχολεία καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας του (1901-1933), ένα Μονοτάξιο και ένα Τετρατάξιο Δημοτικό σχολείο. Σε αυτά, εκτός από την κανονική διδακτική λειτουργία, επιτελούνταν και οι πρακτικές διδακτικές ασκήσεις των μαθητών /τριών του Διδασκαλείου, καθώς σε όλα τα Ωρολόγια Προγράμματα με τα οποία λειτούργησε το Διδασκαλείο υπήρχε σχετικό μάθημα. Επιπλέον, στα σχολεία αυτά επιτελούνταν και οι πρακτικές διδακτικές ασκήσεις των μετεκπαιδευόμενων σπουδαστών και σπουδαστριών του Μονοτάξιου τμήματος μετεκπαίδευσης. Στο αρχειακό υλικό του Διδασκαλείου εντοπίστηκαν σχολικά εγχειρίδια και βοηθήματα που αξιοποιούνταν στο πλαίσιο των πρακτικών διδακτικών ασκήσεων. Τα βιβλία αυτά αφορούν το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονταν στα Δημοτικά σχολεία της Κρητικής Πολιτείας (1898-1913) και της Ελλάδας. Ταξινομούνται στις ακόλουθες Θεματικές Κατηγορίες (Θ.Κ.): α. Ελληνική γλώσσα β. Αρχαία ελληνική γλώσσα γ. Ιστορία δ. Θρησκευτικά ε. Μαθηματικά στ. Φυσικές επιστήμες και ζ. Ξένες γλώσσες. Η Θ.Κ. «Ελληνική γλώσσα» περιλαμβάνει εγκυκλοπαίδειες, αναγνωστικά βιβλία Δημοτικού σχολείου και Γυμνασίου και βοηθήματα για τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης, της ανάγνωσης, της ορθογραφίας και της γραμματικής. Το βιβλίο ''Λαϊκή εγκυκλοπαίδεια'' ανήκε στην κατηγορία «Ελληνική Γλώσσα» της δανειστικής βιβλιοθήκης του Διδασκαλείου Κρήτης στο Ηράκλειο. Πρόκειται για εγκυκλοπαίδεια που απευθύνεται σε ευρύ αναγνωστικό κοινό. Αποτέλεσε χρήσιμο βοήθημα για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Διδασκαλείου. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων θέματα από την Αστρονομία, την Ιστορία, τη Χημεία, την Οικιακή Οικονομία, την Ιατρική, τη Μετεωρολογία, τη Γεωγραφία, την Κηπουρική, την Κτηνιατρική, τη Δενδροκομία, τη Γεωργία, τη Ζωολογία, τη Μυθολογία, τη Μαγειρική, τη Ζαχαροπλαστική, τη Νομική, τη Φυσική, τις Τέχνες. Συνοδεύεται από πλούσιο εικονιστικό υλικό. Η εγκυκλοπαίδεια εκδόθηκε το 1894 από το Εκδοτικό Κατάστημα Γεωργίου Δ. Φέξη.

bibo:Book
Book
TEXT
Livre
Βιβλίο

Εν Αθήναις

1006 page(s)
14 εκ. × 22 εκ.

1894Εγκυκλοπαίδεια


Text

Greek

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/omeka/files/original/d3b8c862602b62ade48d20d3be20c97dcf582c96.pdf
https://e-her.org/collection/category/1007/book/485*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)