Ελληνική Χρηστομάθεια. Συντεταγμένη εις ομαλήν αττικήν διάλεκτον προς χρήσιν των μαθητών της Α΄τάξεως του Ελληνικού σχολείου.

Ελληνική Χρηστομάθεια. Συντεταγμένη εις ομαλήν αττικήν διάλεκτον προς χρήσιν των μαθητών της Α΄τάξεως του Ελληνικού σχολείου.
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
The hyperlink to the digital file is temporally not available due to maintenance works in the repository*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercial
CC_BY_NCΕλληνική Χρηστομάθεια. Συντεταγμένη εις ομαλήν αττικήν διάλεκτον προς χρήσιν των μαθητών της Α΄τάξεως του Ελληνικού σχολείου.

Φάβης Βασίλειος

Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο διέθετε δύο Πρότυπα Δημοτικά σχολεία καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας του (1901-1933), ένα Μονοτάξιο και ένα Τετρατάξιο Δημοτικό σχολείο. Σε αυτά, εκτός από την κανονική διδακτική λειτουργία, επιτελούνταν και οι πρακτικές διδακτικές ασκήσεις των μαθητών /τριών του Διδασκαλείου, καθώς σε όλα τα Ωρολόγια Προγράμματα με τα οποία λειτούργησε το Διδασκαλείο υπήρχε σχετικό μάθημα. Επιπλέον, στα σχολεία αυτά επιτελούνταν και οι πρακτικές διδακτικές ασκήσεις των μετεκπαιδευόμενων σπουδαστών και σπουδαστριών του Μονοτάξιου τμήματος μετεκπαίδευσης. Στο αρχειακό υλικό του Διδασκαλείου εντοπίστηκαν σχολικά εγχειρίδια και βοηθήματα που αξιοποιούνταν στο πλαίσιο των πρακτικών διδακτικών ασκήσεων. Τα βιβλία αυτά αφορούν το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονταν στα Δημοτικά σχολεία της Κρητικής Πολιτείας (1898-1913) και της Ελλάδας. Ταξινομούνται στις ακόλουθες Θεματικές Κατηγορίες (Θ.Κ.): α. Ελληνική γλώσσα β. Αρχαία ελληνική γλώσσα γ. Ιστορία δ. Θρησκευτικά ε. Μαθηματικά στ. Φυσικές επιστήμες και ζ. Ξένες γλώσσες. Η Θ.Κ. «Ελληνική γλώσσα» περιλαμβάνει εγκυκλοπαίδειες, αναγνωστικά βιβλία Δημοτικού σχολείου και Γυμνασίου και βοηθήματα για τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης, της ανάγνωσης, της ορθογραφίας και της γραμματικής. Το βιβλίο "Ελληνική Χρηστομάθεια. Συντεταγμένη εις ομαλήν αττικήν διάλεκτον" ανήκε στην κατηγορία «Ελληνική γλώσσα» της δανειστικής βιβλιοθήκης του Διδασκαλείου Κρήτης στο Ηράκλειο. Πρόκειται για την πέμπτη μεταρρυθμισμένη έκδοση του εγκεκριμένου σχολικού εγχειριδίου στην αττική διάλεκτο, που προοριζόταν για τους μαθητές/τριες της Α΄τάξης των Ελληνικών σχολείων. Περιέχει συντομευμένους μύθους του Αισώπου και της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, περιγραφές πόλεων και τοπίων και μικρά διηγήματα. Τέλος, περιλαμβάνει ερμηνευτικές σημειώσεις, καθώς και πίνακα με πληροφορίες για τα κύρια ονόματα που αναγράφονται στο βιβλίο. Ο συγγραφέας Βασίλειος Φάβης (1877-1950) ήταν γλωσσολόγος και Καθηγητής Πανεπιστημίου.

bibo:Book
Book
TEXT
Livre
Βιβλίο

Εν Αθήναις

14 εκ. × 20 εκ.
106 page(s)

1927Σχολικά εγχειρίδια


Text

Greek

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/1007/book/490
https://e-her.org/omeka/files/original/c93a920adb9247a6baee2a73ca4f306b645c3f95.pdf*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)