Η είσοδος του Ιησού εις Ιερουσαλήμ

Η είσοδος του Ιησού εις Ιερουσαλήμ
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
The hyperlink to the digital file is temporally not available due to maintenance works in the repository*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercial
CC_BY_NCΗ είσοδος του Ιησού εις Ιερουσαλήμ

Αρχαίος Εκδοτικός οίκος Δημ. Δημητράκου Α.Ε.

Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο είχε στην κατοχή του πλήθος εποπτικών διδακτικών μέσων (εποπτικό υλικό και σχολικός εξοπλισμός) που χρησιμοποιούνταν κατά την εκπαιδευτική λειτουργία του. Τα μέσα αυτά αποτελούσαν ένα σημαντικό μέρος της κινητής περιουσίας του ιδρύματος, όπως προκύπτει και από την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Διδασκαλείου. Το υλικό και ο εξοπλισμός αυτός διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α. Σχολικές Εικόνες. β. Σχολικοί Χάρτες. γ. Κεντήματα Διδασκαλείου. δ. Σχολικά έπιπλα. ε. Ποικίλα Αντικείμενα συλλογών και σχολικού εξοπλισμού. στ. Φωτογραφίες μαθητών/ τριών και διδακτικού προσωπικού. στ. Εποπτικό υλικό μαθημάτων φυσικών επιστημών. ζ. Γραφική ύλη. Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο διέθετε μια πλούσια συλλογή εποπτικών εικόνων, οι οποίες εξυπηρετούσαν την παραστατική διδασκαλία των διάφορων γνωστικών αντικειμένων, ώστε να κινητοποιείται το ενδιαφέρον των μαθητών/ τριών και η παρατηρητική τους ικανότητα, σύμφωνα με τα πορίσματα της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας εκείνης της εποχής. Στο αρχειακό υλικό του Διδασκαλείου διασώζεται πλήθος εποπτικών εικόνων διαφορετικής θεματικής (Εικόνες Ιστορίας, Θρησκευτικών, Ζωολογίας και Φυτολογίας) από σειρές γνωστών εκδοτικών οίκων της εποχής. Ειδικότερα, εντοπίστηκε ο παρακάτω αριθμός «Εικόνων Θρησκευτικών» ανά εκδοτικό οίκο: «Αρχαίος εκδοτικός οίκος Δημ. Δημητράκου Α.Ε.» (24), «Δημητράκου» (17), «Δημ. Δημητράκου» (1). Με βάση τα Ωρολόγια Προγράμματα για τα Τριτάξια και Πεντατάξια Διδασκαλεία (1914 και 1929 αντίστοιχα) οι εικόνες αυτές αξιοποιούνταν στο μάθημα των Θρησκευτικών. Η συγκεκριμένη εικόνα «Η είσοδος του Ιησού εις Ιερουσαλήμ» ανήκε στη θεματική «Εικόνες Θρησκευτικών» του εκδοτικού οίκου «Αρχαίος εκδοτικός οίκος Δημ. Δημητράκου Α.Ε.». Απεικονίζει τη σκηνή της εισόδου του Ιησού στα Ιεροσόλυμα. Εκεί τον υποδέχονται θριαμβευτικά οι Ιουδαίοι, κρατώντας βάγια και απλώνοντας στο έδαφος τα ρούχα τους για να περάσει.

Images d'encadrement
IMAGE
dctype:Image
Εποπτικές εικόνες
Aiding pictures

Αθήναι

42 εκ. × 35 εκ.

-

Θρησκεία


Image

Greek

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/1015/image/681
https://e-her.org/omeka/files/original/a701e368362d2f1a59973404a8a3a1a1673d4de9.jpg*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)