Ι. H. Pestalozzi
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
The hyperlink to the digital file is temporally not available due to maintenance works in the repository*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercial
CC_BY_NCΙ. H. Pestalozzi

Παπαμαύρος Μιχαήλ

Στο Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο λειτουργούσε δανειστική βιβλιοθήκη από την έναρξη της λειτουργίας του το 1901. Επρόκειτο για μια πολύ σημαντική υπηρεσία, που παρείχε μορφωτικά μέσα στους σπουδαστές και τις σπουδάστριες της εποχής. Άλλωστε, στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Διδασκαλείου δεν είχε ακόμη ιδρυθεί στο Ηράκλειο δημοτική βιβλιοθήκη, η οποία ιδρύθηκε το 1908. Στον τελευταίο σωζόμενο συγκεντρωτικό κατάλογο βιβλίων του Διδασκαλείου εντοπίστηκαν 666 τίτλοι, ενταγμένοι σε 5 Ταξιθετικές Κατηγορίες (Τ.Κ.): α. Γράμματα - Επιστήμαι – Τέχναι. β. Επιστημονικά. γ. Ελεύθερα αναγνώσματα. δ. Βοηθητικά. ε. Διδακτικά. Η ανωτέρω ταξινόμηση δεν αντιστοιχούσε σε κάποια αυστηρή θεματική κατηγοριοποίηση με δεδομένο ότι ορισμένα βιβλία ίδιας θεματικής ταξινομήθηκαν σε διαφορετικές Τ.Κ.. Η Τ.Κ. «Επιστημονικά» περιελάμβανε βιβλία που αφορούσαν θέματα παιδαγωγικά, ψυχολογίας, διδακτικής και ειδικής διδακτικής ποικίλων γνωστικών αντικειμένων, λαογραφίας, ιστορίας, αρχαίας ελληνικής γραμματείας, καθώς και ξένη λογοτεχνία. Το βιβλίο ''J. H. Pestalozzi'' ανήκε στην κατηγορία «Επιστημονικά» της δανειστικής βιβλιοθήκης του Διδασκαλείου Κρήτης στο Ηράκλειο. Αναφέρεται στον Ελβετό παιδαγωγό Pestalozzi, ο οποίος είχε ταυτίσει την αγωγή με την καλλιέργεια της ψυχής και την κοινωνική ανύψωση του ανθρώπου. Πρόκειται για την πρώτη μελέτη στην Ελλάδα που συνδυάζει επιστημονική και αφηγηματική γραφή, απευθυνόμενη σε ένα διευρυμένο κοινό και έχοντας στόχο τη μόρφωση και χειραφέτησή του μέσα από τις επαναστατικές ιδέες του συγγραφέα. Ο Μιχαήλ Παπαμαύρος (1890-1962) ήταν εκπρόσωπος της μεταρρυθμιστικής παιδαγωγικής στην Ελλάδα, διευθυντής της Παιδαγωγικής Ακαδημίας της Λαμίας, μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου και κύριος εκφραστής της ανασυγκρότησης των διδασκαλικών σπουδών στην περίοδο της κατοχής. Στο βιβλίο σκιαγραφεί τη ζωή του Pestalozzi, την εργασία του σε σχολεία, όπως και τη συγγραφική του δράση.

bibo:Book
Book
TEXT
Livre

Αθήναι

15 εκ. × 21 εκ.
454 page(s)

1928Παιδαγωγοί


Text

Greek

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/1001/book/72
https://e-her.org/omeka/files/original/fb1e130b65406b22c2261a78d1d0bd69353e4192.pdf*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)