Χατζή Μιχάλης Γιάνναρης. Γενικός αρχηγός επαναστάσεως 1866

Χατζή Μιχάλης Γιάνναρης. Γενικός αρχηγός επαναστάσεως 1866
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
The hyperlink to the digital file is temporally not available due to maintenance works in the repository*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercial
CC_BY_NCΧατζή Μιχάλης Γιάνναρης. Γενικός αρχηγός επαναστάσεως 1866

Εκδοτικός οίκος Γ. Πετουσάκη & Θ. Σαριδάκη

Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο είχε στην κατοχή του πλήθος εποπτικών διδακτικών μέσων (εποπτικό υλικό και σχολικός εξοπλισμός) που χρησιμοποιούνταν κατά την εκπαιδευτική λειτουργία του. Τα μέσα αυτά αποτελούσαν ένα σημαντικό μέρος της κινητής περιουσίας του ιδρύματος, όπως προκύπτει και από την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Διδασκαλείου. Το υλικό και ο εξοπλισμός αυτός διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α. Σχολικές Εικόνες. β. Σχολικοί Χάρτες. γ. Κεντήματα Διδασκαλείου. δ. Σχολικά έπιπλα. ε. Ποικίλα Αντικείμενα συλλογών και σχολικού εξοπλισμού. στ. Φωτογραφίες μαθητών/ τριών και διδακτικού προσωπικού. στ. Εποπτικό υλικό μαθημάτων φυσικών επιστημών. ζ. Γραφική ύλη. Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο διέθετε μια πλούσια συλλογή εποπτικών εικόνων, οι οποίες εξυπηρετούσαν την παραστατική διδασκαλία των διάφορων γνωστικών αντικειμένων, ώστε να κινητοποιείται το ενδιαφέρον των μαθητών/ τριών και η παρατηρητική τους ικανότητα, σύμφωνα με τα πορίσματα της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας εκείνης της εποχής. Στο αρχειακό υλικό του Διδασκαλείου διασώζεται πλήθος εποπτικών εικόνων διαφορετικής θεματικής (Εικόνες Ιστορίας, Θρησκευτικών, Ζωολογίας και Φυτολογίας) από σειρές γνωστών εκδοτικών οίκων της εποχής. Ειδικότερα, εντοπίστηκε ο παρακάτω αριθμός «Εικόνων Ιστορίας» ανά εκδοτικό οίκο: «Ε. Τζανουδάκη & Ι. Ντουνιαδάκη» (9), «Γ. Πετουσάκη & Θ. Σαριδάκη» (25), «ΑΣΤΗΡ, Αλ. & Ε. Παπαδημητρίου» (2), «Δ. & Π. Δημητράκου» (5), «ΑΓΚΥΡΑ, Απ. Παπαδημητρίου» (5), χωρίς εκδότη (χ.ε.) (1). Με βάση τα Ωρολόγια Προγράμματα για τα Τριτάξια και Πεντατάξια Διδασκαλεία (1914 και 1929 αντίστοιχα) οι εικόνες αυτές αξιοποιούνταν στο μάθημα της Ιστορίας. Η συγκεκριμένη εικόνα «Χατζή Μιχάλης Γιάνναρης. Γενικός αρχηγός επαναστάσεως 1866» ανήκε στη θεματική «Εικόνες Ιστορίας» του εκδοτικού οίκου «Γ. Πετουσάκη & Θ. Σαριδάκη» και αποτελεί αντίγραφο αντίστοιχης εικόνας που ανήκει στη Συλλογή του Διδασκαλείου Κρήτης. Απεικονίζει τον Χατζή Μιχάλη Γιάνναρη (1833-1916), Έλληνα επαναστάτη και πολιτικό με σημαντική δράση στην επανάσταση του 1866. Διετέλεσε πρώτος πρόεδρος της βουλής της Κρητικής Πολιτείας, ενώ το 1913 παρασημοφορήθηκε από τον βασιλιά Κωνσταντίνο για τη συνολική προσφορά του στους απελευθερωτικούς αγώνες της Κρήτης.

Images d'encadrement
IMAGE
dctype:Image
Εποπτικές εικόνες
Aiding pictures

Αθήναι

35 εκ. × 50 εκ.

-

Ιστορία


Image

Greek

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/omeka/files/original/f980740625c8fc760703eb793d44d0a3bb392e56.jpg
https://e-her.org/collection/category/1015/image/738*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)